Urmareste-ne
  >  Opinii juridice   >  Drept penal   >  Nerespectare a hotărârilor judecătorești, concretizată prin împotrivirea la executarea unei hotărâri emisă de organele administrației locale

Nerespectare a hotărârilor judecătorești, concretizată prin împotrivirea la executarea unei hotărâri emisă de organele administrației locale

Bună ziua, domnule avocat!

Am primit o citație la adresa de domiciliu din partea organelor judiciare prin care am fost încunoștințat să mă prezint la sediul parchetului. Când am ajuns, mi s-a adus la cunoștință calitatea de suspect, având în vedere săvârșirea infracțiunii de nerespectare a hotărârilor judecătorești.

Concret, este vorba despre fapta de a refuza punerea în executare a unei hotărâri, chiar în prezența executorului judecătoresc, ce privește demolarea unei construcții edificate acum 2 ani de către familia mea.

Alături de mine, este acuzat și un bun prieten de favorizarea făptuitorului. El a fost citat în aceeași zi ca mine, însă peste două ore.

Mi s-a solicitat să dau declarație și să recunosc nerespectarea hotărârii, precum și împrejurările în care fapta a fost comisă, fapt ce am și făcut. Am relatat pe larg cele întâmplate. Regăsiți anexată email-ului declarația mea, scrisă de mână. Este o copie reprodusă de către mine după ce am ieșit din parchet, raportat la ceea ce mi-am amintit că am spus.

V-am trimis inclusiv hotărârea judecătorească ce se cere a fi pusă în executare, precum și citația primită.

Vă rog să îmi spuneți ce pot face în acest sens și cum poate scăpa amicul meu, pentru că, în fond, nu a făcut decât să mă apere împotriva unui abuz al primăriei.

Întrebare adresată de Moroianu P.

 

Bună ziua, domnule Moroianu! Vă mulțumim pentru interesul acordat serviciilor avocatum.ro.

Din analiza conținutului legal al infracțiunii de nerespectare a hotărârilor judecătorești, rezultă că aceasta este prevăzută de art. 287 Cod penal în opt variante alternative de comitere, respectiv:

(1) Nerespectarea unei hotărâri judecătorești săvârșită prin:

a)împotrivirea la executare, prin opunerea de rezistență față de organul de executare;

b)refuzul organului de executare de a pune în aplicare o hotărâre judecătorească, prin care este obligat să îndeplinească un anumit act;

c)refuzul de a sprijini organul de executare în punerea în aplicare a hotărârii, de către persoanele care au această obligație conform legii;

d)neexecutarea hotărârii judecătorești prin care s-a dispus reintegrarea în muncă a unui salariat;

e)neexecutarea hotărârii judecătorești privind plata salariilor în termen de 15 zile de la data cererii de executare adresate angajatorului de către partea interesată;

f)nerespectarea hotărârilor judecătorești privind stabilirea, plata, actualizarea și recalcularea pensiilor;

g)împiedicarea unei persoane de a folosi, în tot sau în parte, un imobil deținut în baza unei hotărâri judecătorești, de către cel căruia îi este opozabilă hotărârea, se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.

h)nerespectarea unei măsuri de protecție dispuse în executarea unui ordin european de protecție.

(2) În cazul faptelor prevăzute în lit. d)-g), acțiunea penală se pune în mișcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate.

(3) În cazul faptei prevăzute la alin. (1) lit. h), împăcarea părților înlătură răspunderea penală.”

În cele ce urmează, vom analiza infracțiunea din prisma celor solicitate de către dumneavoastră doar raportat la alin. (1) lit. a) din art. 287 Cod penal, întrucât doar acesta este incident situației relatate.

Referitor la situația expusă, cu precădere asupra tipului de hotărâre ce se voiește a fi pusă în executare, opinăm după cum urmează: