Urmareste-ne
  >  Opinii juridice   >  Drept civil   >  Notificare impreviziune/ forță majoră în contextul pandemiei COVID-19

Notificare impreviziune/ forță majoră în contextul pandemiei COVID-19

Bună ziua! Apelăm la serviciile dumneavoastră în urma unei recomandări. În esență, vă solicităm ajutorul cu privire la o notificare impreviziune/ forță majoră în contextul pandemiei COVID-19.

Considerentele pentru care dorim să transmitem notificarea pentru impreviziune, respectiv forță majoră, rezidă în imposibilitatea noastră de a ne respecta obligațiile contractuale privind plata chiriei care depășește suma de 4000 euro lunar. Cu acest prilej, anexăm prezentului e-mail contractul de închiriere, alături de toate anexele și actele adiționale.

Vă adresăm rugămintea de a ne comunica onorariul avocațial pentru redactarea, respectiv semnarea și transmiterea unei notificări pentru impreviziune/ forță majoră, și care este modalitatea de a ne întâlni cu un avocat din echipa dumneavoastră pentru discutarea altor chestiuni privind contractele individuale de muncă.

Întrebare adresată de Telu A.

Bună ziua, domnule Telu! Vă mulțumim pentru interesul acordat serviciilor noastre juridice.

Cu privire la stabilirea unei întâlniri cu unul dintre avocații noștri specializați în drept civil, vă rugăm apelați numărul de telefon afișat în partea de sus a website-ului ori pe pagina contact.

Ref. notificare impreviziune/ forță majoră, vă rugăm să regăsiți în cele ce urmează un model de notificare având ca obiect invocarea impreviziunii, respectiv a forței majore, redactată pentru dumneavoastră din perspectiva documentației primite pe e-mail.

 

Către:                        I. MALL BUCUREȘTI S.R.L

Adresă coresp.:       Bucuresti, Calea F nr. 000A, România

Ref.:                           Imposibilitatea executării obligațiilor de plata a ratelor în contextul generat de pandemia COVID – 19. Solicitarea de suspendare a plăților până la încetarea stării de urgență ce formează obiectul decretului prezidențial publicat în data de 16.03.2020 în Monitorul Oficial nr. 212, Partea I.

Dată:                         18.03.2020

 

Subscrisa, V. SRL, cu sediul în str. Paris nr. 00, Sector 1, București, înregistrată în Registrul Comerțului cu nr. J40/0000/2016, CUI 0000091, reprezentată prin V.I., având funcția de administrator,

având în vedere contractul nr. 000 din data de 00 decembrie 2018, încheiat între subscrisa, V. SRL, cu datele de identificare anterior-menționate și I. MALL BUCURESTI S.R.L., cu sediul social in Bucuresti, Calea F., Sector 1, România, înregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/00000/2008, cod unic de inregistrare 00000018, cont bancar RO22 BREL 0000 0070 0000 0000, legal reprezentata de Dl. I.J., în calitate de Mandatar, denumit în continuare („Contract sau Contractul”),

având în vedere dispozițiile art. 1351 alin. (2) din Codul Civil, conform cărora „dacă legea nu prevede altfel sau părțile nu convin contrariul, răspunderea este înlăturată atunci când prejudiciul este cauzat de forță majoră sau de caz fortuit.”, raportate la

art. 1557 alin. (2) din Codul civil, conform căruia „Dacă imposibilitatea de executare a obligației este temporară, creditorul poate suspenda executarea propriilor obligații ori poate obține desființarea contractului. În acest din urmă caz, regulile din materia rezoluțiunii sunt aplicabile în mod corespunzător.”

art. 1271 alin. (2) din Codul civil, conform căruia dacă executarea contractului a devenit excesiv de oneroasă datorită unei schimbări excepționale a împrejurărilor care ar face vădit injustă obligarea debitorului la executarea obligației, instanța poate să dispună încetarea contractului, la momentul și în condițiile pe care le stabilește.

precum și faptul că părțile contractante nu au convenit înlăturarea dispozițiilor art. 1351 alin. (2) din Codul civil,

alături de recomandările Ministerului Muncii și Protecției Sociale în scopul prevenirii răspândirii infectării cu coronavirus, 10 martie 2020, precum și celelalte manifestări publice ale autoritățile administrației publice centrale și locale,

dar mai cu seamă Decretul semnat de Președintele României privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, și

Declarațiile Ministrului de Interne,  Marcel Vela, în sensul că se suspendă activitatea de servire și consum în restaurante, hoteluri, cafenele și localuri publice, precum și că vor fi închise sălile de fitness, saloanele de înfrumusețare, societățile cu profil  de activitate divertisment – „O altă decizie se referă la suspendarea tuturor activităților culturale, științifice, artistice, religioase, sportive, de divertisment sau jocuri de noroc, de tratament balnear și de îngrijire personală, realizate în spații închise”,

formulăm prezenta

NOTIFICARE

Prin care vă aducem la cunoștință imposibilitatea efectivă a executării obligațiilor contractuale, concretizate, în principal, în îndeplinirea obligațiilor