Urmareste-ne
  >  Opinii juridice   >  Drept civil   >  Notificare impreviziune/ forță majoră în contextul pandemiei COVID-19

Notificare impreviziune/ forță majoră în contextul pandemiei COVID-19

Bună ziua! Apelăm la serviciile dumneavoastră în urma unei recomandări. În esență, vă solicităm ajutorul cu privire la o notificare impreviziune/ forță majoră în contextul pandemiei COVID-19.

Considerentele pentru care dorim să transmitem notificarea pentru impreviziune, respectiv forță majoră, rezidă în imposibilitatea noastră de a ne respecta obligațiile contractuale privind plata chiriei care depășește suma de 4000 euro lunar. Cu acest prilej, anexăm prezentului e-mail contractul de închiriere, alături de toate anexele și actele adiționale.

Vă adresăm rugămintea de a ne comunica onorariul avocațial pentru redactarea, respectiv semnarea și transmiterea unei notificări pentru impreviziune/ forță majoră, și care este modalitatea de a ne întâlni cu un avocat din echipa dumneavoastră pentru discutarea altor chestiuni privind contractele individuale de muncă.

Întrebare adresată de Telu A.

Bună ziua, domnule Telu! Vă mulțumim pentru interesul acordat serviciilor noastre juridice.

Cu privire la stabilirea unei întâlniri cu unul dintre avocații noștri specializați în drept civil, vă rugăm apelați numărul de telefon afișat în partea de sus a website-ului ori pe pagina contact.

Ref. notificare impreviziune/ forță majoră, vă rugăm să regăsiți în cele ce urmează un model de notificare având ca obiect invocarea impreviziunii, respectiv a forței majore, redactată pentru dumneavoastră din perspectiva documentației primite pe e-mail.

 

Către:                        I. MALL BUCUREȘTI S.R.L

Adresă coresp.:       Bucuresti, Calea F nr. 000A, România

Ref.:                           Imposibilitatea executării obligațiilor de plata a ratelor în contextul generat de pandemia COVID – 19. Solicitarea de suspendare a plăților până la încetarea stării de urgență ce formează obiectul decretului prezidențial publicat în data de 16.03.2020 în Monitorul Oficial nr. 212, Partea I.

Dată:                         18.03.2020

 

Subscrisa, V. SRL, cu sediul în str. Paris nr. 00, Sector 1, București, înregistrată în Registrul Comerțului cu nr. J40/0000/2016, CUI 0000091, reprezentată prin V.I., având funcția de administrator,

având în vedere contractul nr. 000 din data de 00 decembrie 2018, încheiat între subscrisa, V. SRL, cu datele de identificare anterior-menționate și I. MALL BUCURESTI S.R.L., cu sediul social in Bucuresti, Calea F., Sector 1, România, înregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/00000/2008, cod unic de inregistrare 00000018, cont bancar RO22 BREL 0000 0070 0000 0000, legal reprezentata de Dl. I.J., în calitate de Mandatar, denumit în continuare („Contract sau Contractul”),

având în vedere dispozițiile art. 1351 alin. (2) din Codul Civil, conform cărora „dacă legea nu prevede altfel sau părțile nu convin contrariul, răspunderea este înlăturată atunci când prejudiciul este cauzat de forță majoră sau de caz fortuit.”, raportate la

art. 1557 alin. (2) din Codul civil, conform căruia „Dacă imposibilitatea de executare a obligației este temporară, creditorul poate suspenda executarea propriilor obligații ori poate obține desființarea contractului. În acest din urmă caz, regulile din materia rezoluțiunii sunt aplicabile în mod corespunzător.”

art. 1271 alin. (2) din Codul civil, conform căruia dacă executarea contractului a devenit excesiv de oneroasă datorită unei schimbări excepționale a împrejurărilor care ar face vădit injustă obligarea debitorului la executarea obligației, instanța poate să dispună încetarea contractului, la momentul și în condițiile pe care le stabilește.

precum și faptul că părțile contractante nu au convenit înlăturarea dispozițiilor art. 1351 alin. (2) din Codul civil,

alături de recomandările Ministerului Muncii și Protecției Sociale în scopul prevenirii răspândirii infectării cu coronavirus, 10 martie 2020, precum și celelalte manifestări publice ale autoritățile administrației publice centrale și locale,

dar mai cu seamă Decretul semnat de Președintele României privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, și

Declarațiile Ministrului de Interne,  Marcel Vela, în sensul că se suspendă activitatea de servire și consum în restaurante, hoteluri, cafenele și localuri publice, precum și că vor fi închise sălile de fitness, saloanele de înfrumusețare, societățile cu profil  de activitate divertisment – „O altă decizie se referă la suspendarea tuturor activităților culturale, științifice, artistice, religioase, sportive, de divertisment sau jocuri de noroc, de tratament balnear și de îngrijire personală, realizate în spații închise”,

formulăm prezenta

NOTIFICARE

Prin care vă aducem la cunoștință imposibilitatea efectivă a executării obligațiilor contractuale, concretizate, în principal, în îndeplinirea obligațiilor de plată a chiriei, alături de celelalte obligații de plată conexe.

Din aceste considerente, vă solicităm în mod respectuos încheierea unui act adițional la contract în sensul consemnării celor anterior-menționate, respectiv suspendarea oricărei obligații de plată a Subscrisei până la încetarea stării de urgență decretate și posibilitatea reluării activității.

În ipoteza refuzului încheierii unui act adițional, ne vom concentra atenția pe efectuarea demersurilor legale în scopul încetării oricăror obligațiilor contractuale.

Pentru a acționa în sensul celor solicitate, vă rugăm respectuos să aveți în vedere următoarele

MOTIVE

Notorietatea impactului economic generat de pandemia COVID – 19 a condus și conduce la sistarea efectivă a activității Subscrisei, cu atât mai mult raportându-ne la obiectul de activitate al societății, respectiv divertisment, dar mai cu seamă la lipsa oricăror potențiali cumpărători în incinta complexului comercial.

Învederăm faptul că Austria, Polonia, Republica Moldova, Italia, precum și alte țări au luat măsuri drastice pentru combaterea răspândirii Covid-19 și au anunțat sistarea temporară a activității centrelor comerciale.

În România, mall-urile sunt încă deschise, însă magazinele sunt goale. Reducerea programului la 8 ore nu ajută. Avem nevoie de măsuri în linie cu celelalte state europene, ca măsură de precauție pe fondul coronavirusului.

Angajații prezenți în magazine sunt primii expuși la riscul infectării, ei fiind cei care pot intră în contact oricând cu o persoană deja infectată.

Subliniem și pe această cale că este necesar suportul dumneavoastră în această situație, plata taxelor și a impozitelor, dar mai cu seamă plata chiriei alături de multitudinea de taxe conexe va fi imposibilă.

După cum se cunoaște, Subscrisa și-a executat întotdeauna obligațiile contractuale însă, din cauza acestor schimbări excepționale a împrejurărilor, care nu au fost și nici nu puteau fi avute în vedere de către Subscrisa la momentul încheierii contractelor, intervenite după încheierea acestora, executarea oricărei obligații de plată a devenit excesiv de oneroasă, refuzul suspendării temporare a acestor obligații, în contextul inactivității economice, făcând vădit injustă obligarea Subscrisei.

Mai mult decât atât, apreciem că dincolo de caracterul excepțional al situației actuale, care a transformat obligațiile Subscrisei de plată într-unele excesiv de oneroase (fapt care, în conformitate cu dispozițiile art. 1271 din Codul civil creează obligativitatea părților de adaptarea, respectiv încetarea Contractului de închiriere), considerăm că situația generată de COVID – 19, materializată în izolarea voluntară/involuntară la domiciliu a majorității populației, are efecte directe asupra activității Subscrisei (cea de divertisment prin amplasarea unor echipamente pe corpul, respectiv pe fața persoanelor) constituind un veritabil caz de forță majoră în sensul reglementat de dispozițiile art. 1351 din Codul civil.

În acest context, totalitatea echipamentelor societății sunt improprii utilizării potrivit scopului avut în vedere la data achiziționării acestora.

Prin urmare, în măsura în care dumneavoastră nu doriți să înțelegeți situația deosebit de dificilă a Subscrisei (aflată în postura de a-și declara insolvența în cazul în care plățile trebuie efectuate în continuare) și să dispuneți suspendarea obligațiilor de plată, Subscrisa vom înțelege să invocăm inclusiv forța majoră ca și cauză justificativă exoneratoare de răspundere, respectiv impreviziunea.

Învederăm faptul că am avut inițiativa, prin notificarea transmisă în data de 00.00.000, prin intermediul mijloacelor electronice, de suspendare a obligațiilor contractuale, fără însă să avem cunoștință de amploarea evenimentelor. Cu toate acestea, nu ați catadicsit să dați curs solicitărilor noastre, transmițând un răspund după numeroase insistențe verbale.

Pentru aplicabilitatea teoriei impreviziunii este necesar a se avea în vedere faptul că principiul forței obligatorii a contractului impune în mod necesar și luarea în calcul a principiului bunei credințe și a echității, care obligă la echilibrarea riscurilor contractuale atunci când a survenit un eveniment excepțional și exterior ce nu putea fi prevăzut în mod rezonabil la data încheierii contractului în privința amplorii și efectelor sale, ceea ce face excesiv de oneroasă executarea obligațiilor prevăzute de acesta.

Vă solicităm să aveți în vedere faptul că situația prezentă îndeplinește cumulativ condițiile de admisibilitate ale unei eventuale cereri de chemare în judecată întemeiate pe dispozițiile menționate supra.

***

Prin urmare, pentru toate motivele prezentate succint mai sus, vă solicităm respectuos să dispuneți suspendarea oricărei obligații de plată a Subscrisei până la încetarea stării de urgență decretate și posibilitatea reluării activității.

Prezenta adresă reprezintă consimțământul Subscrisei la modificarea contractului încheiat între părți.

  

Semnează,

V. SRL

prin V.I.

(administrator)

Domnule Telu, în eventualitatea considerării celor expuse folositoare cazului dumneavoastră, dorim să aveți în vedere că puteți oricând solicita sprijinul nostru atât aici, în mediul online, cât și în parcurgerea concretă a demersurilor indicate, concretizate prin transmiterea notificării prin intermediul societății de avocatură.

Urmează să discutăm în cadrul întâlnirii toate detaliile privind bunul mers al activității societății pe care o reprezentați din perspectiva contractelor individuale de muncă.

În legătură cu acest aspect, facem mențiunea că, datorită numeroaselor întrebări, am redactat un material intitulat Suspendarea contractului individual de muncă în contextul pandemiei COVID-19. Poate fi citit în secțiunea dedicată a platformei avocatum.ro

Cu considerație,
echipa
Notificare impreviziune/ forță majoră în contextul pandemiei COVID-19

Comentarii

 • Anamaria Andrade

  7 aprilie 2020

  Bună ziua,

  Închiriez la Cluj Napoca un apartament și în situația dată pe fondul crizei Coronavirus nu știu cât timp îmi voi mai putea permite chiria. De plecat, nu am unde pleca; de plătit nu am de unde, decât dacă îmi iau de la gură. Locul de muncă a fost închis. Proprietarul nu pare să fie înțelegător și să reducă chiria.
  Înțeleg din Noul Cod Civil că contractele de închiriere declarate la organele fiscale sunt considerate acum cu titlu executoriu. Întrebarea mea este ce se întâmplă cu mine, dacă de luna aceasta nu voi mai plăti? Sau dacă voi plăti jumătate – fără un acord în prealabil (așa cum verbal proprietarul mi-a refuzat renegocierea). Poate să mă execute silit începând cu prima lună cu contractul declarat? Cum se derulează o procedură de executare silită în acest caz și cât timp aș putea avea la dispoziție? Care sunt pașii pe care proprietarul trebuie să îi ia, ca evacuarea mea să fie legală?
  Mulțumesc mult pentru munca voastră! Site-ul este foarte informativ!

  Cu respect,
  Anamaria

  Reply

Post a Comment

error: Articolul nu poate fi copiat, însă poate fi citit oricând, gratuit, pe platforma avocatum.ro.