Urmareste-ne
  >  Opinii juridice   >  Contencios administrativ   >  Obligarea pârâtului de a comunica probe referitoare la proces

Obligarea pârâtului de a comunica probe referitoare la proces

Bună ziua, domnule avocat!

Mă aflu în litigiu cu Primăria Municipiului București cu privire la concesionarea unui teren.

Obiectul litigiului constă în suspendarea anumitor acte aflate în posesia Primăriei.

Instanța, în procedura regularizării, mi-a solicitat să depun la dosarul cauzei actele pentru care solicit suspendarea.

Din păcate, nu dețin niciun document, toate acestea fiind în posesia Primăriei Municipiului București.

Am fost la arhiva și mi s-a comunicat că dacă nu îndeplinesc toate solicitările instanței cererea mea se va anula.

Spuneți-mi, vă rog, ce mijloc legal am pentru a rezolva această chestiune.

Vă mulțumesc respectuos pentru efortul depus.

Întrebare adresată de Emilian A.

 

Bună ziua, domnule Emilian. Vă mulțumim pentru intenția acordată serviciilor noastre.

Cu privire la situația expusă, avem următoarele posibilități:

Într-o primă ordine de idei, să formulăm o adresă către instanță în care să menționăm cele învederate de către dumneavoastră, precum și solicitarea de a pune în vedere pârâtei Primăria Municipiului București comunicarea către dosarul cauzei a documentelor pentru care se solicită suspendarea.

Temeiul juridic constă în art. 13 din Legea nr. 554/2004, coroborat cu art. 293 Cod procedură civilă, redate în cele ce urmează.

Art. 13 din Legea 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Art. (1) La primirea cererii, instanța dispune citarea părților și poate cere autorității al cărei act esteatacat să îi comunice de urgență acel act, împreună cu întreaga documentație care a stat la baza emiteriilui, precum și orice alte lucrări necesare pentru soluționarea cauzei.

[…]

(3) În mod corespunzător situațiilor prevăzute la alin. (1) și (2), după caz, se procedează și în cazul acțiunilor care au ca obiect refuzul de rezolvare a cererii privind un drept recunoscut de lege sau un interes legitim.

(4) Dacă autoritatea publică nu trimite în termenul stabilit de instanță lucrările cerute, conducătorul acesteia va fi obligat, prin încheiere interlocutorie, să plătească statului, cu titlu de amendă judiciară, 10% din salariul minim brut pe economie pentru fiecare zi de întârziere nejustificată.

Iar potrivit art. 293 din Codul de procedură civilă,

 (1) Când partea învederează că partea adversă deține un înscris probatoriu, referitor la proces, instanța poate ordona înfățișarea lui.

(2) Cererea de înfățișare va fi admisă, dacă înscrisul este comun părților din proces, dacă însăși partea adversă s-a referit în proces la acest înscris sau dacă, după lege, ea este obligată să înfățișeze înscrisul.

Sancțiune impusă în sarcina conducătorului autorității publice

Observăm, așadar, că legiuitorul, prin reglementarea art. 13 din Legea 554/2004, instituie o sancțiune în sarcina conducătorului autorității publice în situația în care nu comunică actul, respectiv să plătească statului, cu titlu de amendă judiciară, 10% din salariul minim brut pe economie pentru fiecare zi de întârziere nejustificată.

Pe de altă parte, avem posibilitatea de a modifica cererea introductivă de instanță, în temeiul art. 204 alin. (1) Cod procedură civilă, care prevede:

Reclamantul poate să-și modifice cererea și să propună noi dovezi, sub sancțiunea decăderii, numai până la primul termen la care acesta este legal citat. În acest caz, instanța dispune amânarea pricinii și comunicarea cererii modificate pârâtului, în vederea formulării întâmpinării, care, sub sancțiunea decăderii, va fi depusă cu cel puțin 10 zile înaintea termenului fixat, urmând a fi cercetată de reclamant la dosarul cauzei.

Avem în vedere inclusiv faptul că organul judiciar, în ipoteza redată în prima parte a articolului, poate recalifica adresa în care se regăsesc solicitările drept o cererea modificatoare în sensul art. 204 despre care am făcut anterior vorbire.

Chiar și în această situație scopul nostru este atins, în sensul în care solicitările noastre au ajuns la instanță și aceasta trebuie să se pronunțe asupra lor.

Domnule Emilian, în eventualitatea considerării răspunsului nostru ca unul folositor cazului dumneavoastră, dorim să aveți în vedere că puteți oricând solicita sprijinul nostru atât aici, în mediul online, cât și în parcurgerea concretă a demersurilor indicate. În vederea stabilirii unei întâlniri, vă stăm la dispoziție la unul dintre numerele de telefon afișate pe website.

 

Cu considerație,
echipa
Obligarea pârâtului de a comunica probe referitoare la proces

error: Articolul nu poate fi copiat, însă poate fi citit oricând, gratuit, pe platforma avocatum.ro.