avocat specializat in drept civil, executari silite si drept penal

Facebook

Twitter

Copyright 2019 Avocatum.ro.
Toate drepturile rezervate.

8:00 - 19:00

În fiecare zi lucrătoare

0751.118.404

Pentru programare consultanță

Facebook

Search
Menu
 

Opinii juridice

High moral and ethics standards.

Cererea cu valoare redusă sau cum să îți recuperezi banii cel mai rapid?

Astăzi am ales să vorbim despre cererea cu valoare redusă sau, altfel spus, modalitatea prin care poți să îți recuperezi banii cel mai rapid din perspectiva actuală a legislației. Ce reprezintă cererea cu valoare redusă? Procedura privind cererile cu valoare redusa este o alternativă la procedura de drept comun. O hotărâre adoptată chiar în prima instanță, în cadrul procedurii, este executorie de drept și poate fi atacată numai cu apel la tribunal. Numai pentru motive temeinice, instanța de apel poate să suspende executarea silită și numai dacă se consemnează o cauțiune de 10% din valoarea contestată. Cum funcționează procedura și alte informații de interes despre aceasta, urmează să dezbatem în continuare. În ce condiții se...

Continue reading

Metodele indirecte de stabilire a veniturilor în procedura de verificare a situației fiscale personale

Articolul de astăzi stă la fundamentul seriei de materiale privind actele administrative fiscale, respectiv al materialelor privind verificarea situației fiscale personale. Prin articolele publicate pe platforma noastră online, am arătat cititorilor elementele de legalitate pe care trebuie să le conțină documentele ce emană de la organele fiscale, precum și explicațiile în legătură cu o eventuală intenție de atacare a acestora în instanță din considerente de nelegalitate. Astfel, până la acest moment, am abordat subiecte precum: De ce decizia de impunere și raportul de verificare emise de organele fiscale, în procedura de verificare a situației personale, sunt lovite de nulitate absolută atunci când activitatea...

Continue reading

Verificarea situației fiscale pesonale. Efectuarea verificării prealabile documentare

Prin articolul de astăzi ne propunem să împărtășim din experiența echipei noastre de avocați, explicând de ce raportul de verificare emis de organele fiscale, în procedura de verificare a situației personale începută înainte de septembrie 2017, este lovit de nulitate atunci când nu este îndeplinită obligația privind notificarea prealabilă a persoanei cercetate despre efectuarea verificării prealabile documentare. Articolul face parte din seria de materiale privind actele administrative fiscale, în care arătăm cititorilor elementele de legalitate pe care trebuie să le conțină documentele ce emană de la organele fiscale, precum și explicațiile în legătură cu o eventuală intenție de atacare a acestora...

Continue reading

Verificarea situației fiscale personale. Depășirea termenului legal al activității de control

Prin articolul de astăzi ne propunem să împărtășim din experiența echipei noastre de avocați, explicând de ce decizia de impunere și raportul de verificare emise de organele fiscale, în procedura de verificare a situației fiscale personale, sunt lovite de nulitate absolută atunci când activitatea de control se întinde pe o durată mai mare de 24 luni. Articolul face parte din seria de materiale privind actele administrative fiscale, în care arătăm cititorilor elementele de legalitate pe care trebuie să le conțină documentele ce emană de la organele fiscale, precum și explicațiile în legătură cu atacarea acestora în instanță din considerente de nelegalitate. Pe...

Continue reading

Suspendarea executării deciziei de impunere. Când trebuie admisă o astfel de cerere?

Am vorbit în articolul despre suspendarea actului administrativ fiscal, publicat pe platforma noastră online în data de 29 decembrie 2018, cum o cerere în suspendarea executării deciziei de impunere, de exemplu, pentru a fi admisibilă, trebuie să fie precedată de formularea unei contestații de către contribuabil. Am precizat atunci că neformularea contestației sau formularea acesteia peste termenul de 45 de zile sau 3 luni, după caz, va conduce la respingerea acțiunilor introduse în fața instanței de judecată ca inadmisibile. Astfel, indiferent de soluționarea sau nu a contestației în interiorul termenului prevăzut, de îndată ce avem dovada depunerii/ comunicării contestației la organul fiscal,...

Continue reading

Suspendarea autorizației de construire

În urma numeroaselor întrebări din partea clienților noștri, am ales să vorbim astăzi despre suspendarea autorizației de construire, un demers a cărui inițiere la timp are aptitudinea de a profita ambelor părți. Ce înseamnă suspendarea autorizației de construire, ce implicații are și care este cadrul legal? Curtea Constituțională, în decizia nr. 135/2005 prin care a respins excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 12 alin. (2) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii ( „Legea nr. 50/1991”) a reținut că dispoziția legală criticată (n.n. posibilitatea de suspendarea autorizației) vizează atât protejarea drepturilor și intereselor legitime ale părților care solicită instanței...

Continue reading

Răspunderea delictuală angajată în cazul difuzării de știri false

Am sintetizat în cele ce urmează răspunsurile noastre cu privire la principalele întrebări ale clienților în legătură cu răspunderea delictuală angajată în cazul difuzării de știri false, neadevărate care aduc atingere vieții private sau demnității unei persoane. Lectură ușoară! Ce reprezintă noțiunea de respectare a vieții private și de familie, a domiciliului și a corespondenței și care este temeiul legal care orotește aceste drepturi? Art. 8 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale din 04.11.1950 ratificată de România prin Legea nr. 30 din 18 mai 1994 (*actualizată*), privind ratificarea Convenției pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale și...

Continue reading

Contestația impotriva încheierii prin care se dispune asupra masurii preventive

Ce reprezintă contestația împotriva încheierii prin care se dispune asupra măsurii preventive? Cu titlu preliminar, precizăm că cele mai întâlnite măsuri preventive dispuse în dosarele penale sunt controlul judiciar, alături de controlul judiciar pe cauțiune, arestul la domiciliu și arestarea preventivă. Contestația reprezintă calea de atac împotriva hotărârii judecătorului prin care a dispus asupra măsurii preventive. Avem astfel în vedere, în prezenta analiză, numai măsurile preventive menționate mai sus, iar nu și măsura reținerii ce poate fi dispusă doar de către organele de urmărire penală. Cu această ocazie, precizăm că în cursul urmăririi penale, măsurile preventive se dispun de judecătorul de drepturi și...

Continue reading

Controlul judiciar

Ce reprezintă controlul judiciar? Controlul judiciar, alături de controlul judiciar pe cauțiune, reținere, arest la domiciliu și arestarea preventivă, face parte din măsurile preventive care se pot lua în cauzele penale în care există o suspiciune rezonabilă privind săvârșirea unei infracțiuni. Scopul măsurilor preventive anterior expuse este asigurarea unei bune desfășurări a procesului penal ori pentru a se împliedica sustragerea suspectului sau inculpatului de la urmărirea penală, de la judecată ori de la executarea pedepsei. În esență, controlul judiciar este măsura preventivă ce constă în îndatorirea inculpatului de a se supune obligațiilor impuse de lege sau de organul judiciar care a dispus măsura...

Continue reading

Arestarea preventivă

Ce reprezintă arestarea preventivă? Arestarea preventivă, alături de reținere, control judiciar, control judiciar pe cauțiune și arest la domiciliu, face parte din măsurile preventive reglementate în legislația penală română. Condițiile în care se poate dispune arestarea preventivă sunt foarte stricte, existând la momentul actual doar două mari categorii de ipoteze în care poate fi dispusă. În ce condiții poate fi dispusă arestarea preventivă? Legislația actuală reglementează două mari categorii de ipoteze în care se poate dispune arestarea preventivă, fiecare dintre acestea având condițiile sale proprii. Prima ipoteză are în vedere cazuri de arestare necondiționate de pericol pentru ordinea publică. Aceasta înseamnă că inculpatul poate fi...

Continue reading