Urmareste-ne
  >  Opinii juridice   >  Contencios administrativ   >  Posibilitatea notării posesiei în cartea funciară. Diferență de suprafață teren

Posibilitatea notării posesiei în cartea funciară. Diferență de suprafață teren

Bună ziua, domnilor avocați! Vă solicit punctul de vedere cu privire la următoarea chestiune:  în urma măsurătorilor cadastrale efectuate în vederea întocmirii documentației pentru înscrierea imobilului meu în cartea funciară, a reieșit o diferență față de cea din titlu de proprietate (600 m2) de aproximativ 250 m2.

Din acest considerent, cei de la cadastru din Vrancea mi-au respins cererea de înscriere a imobilului în cartea funciară pe motivul că diferența de teren asupra căreia nu dețin acte de proprietate depășește 10% din suprafața prevăzută în acte.

Mi-au spus că trebuie să merg în instanță și să fac acțiune în constatare. Aș dori să știu dacă este posibilă notarea posesiei în cartea funciară, care sunt condițiile și ce pot face în cazul respingerii documentației de înregistrare? Regăsiți toate documentele mele atașate prezentului e-mail.

Întrebare adresată de Tudor A.

 

Bună ziua, domnule Tudor, și vă mulțumim pentru că ați ales serviciile echipei avocatum.ro!

Potrivit dispozițiilor art. 41 alineatul (3) teza a doua din Legea nr. 7/1996 a cadastrului și a publicității imobiliare, în cazul lucrărilor de înregistrare în cadastru și în cartea funciară realizate la cererea persoanelor interesate, dacă suprafața din măsurători este diferită de suprafața din actele de proprietate, cererea de recepție și de înscriere în cartea funciară se soluționează astfel:

a) Dacă suprafața din măsurători este mai mică, atunci această suprafață se înscrie în cartea funciară în baza documentației cadastrale și a acordului proprietarului privind înregistrarea acestei suprafețe;

b) Dacă suprafața din măsurători este mai mare în proporție de până la 10% inclusiv, în cazul terenurilor din intravilană[…], atunci suprafața din măsurători se înscrie în cartea funciară în baza documentației cadastrale și a declarației proprietarului;

c) Dacă suprafața din măsurători este mai mare decât procentul stabilit la litera b) (10%), la cerere, se va putea nota posesia supra diferenței de teren, deținută fără act de proprietate, în baza procesului verbal de vecinătate și a unei adeverințe eliberate de autoritățile publice locale, prin care atestă faptul că:

(i) Posesorul este cunoscut că deține diferența de suprafață de teren sub numele de proprietar;

(ii) Imobilul nu face parte din domeniul public sau nu a fost înscris în evidențe ca fiind în domeniul privat al statului sau al unităților administrativ-teritoriale.

d) Ulterior notării posesiei în cartea funciară conform lit. c), posesorul poate solicita eliberarea certificatul de înscriere în cartea funciară a posesorului ca proprietar.

Posibilitatea notării posesiei în cartea funciară este confirmată și de către Agenția Națională de Cadastru și Publicitate imobiliară care, în urma adreselor înregistrate cu numerele 11279/11.05.2017 respectiv 12505/26.05.2017 (adresa de raspuns atașată prezentei), ne-a comunicat faptul că:

Cadrul legal care permite în prezent notarea posesiei în cadrul lucrărilor de cadastru sporadic – la cererea persoanelor interesate – pentru diferența de teren în proporție de peste 10%, deținută fără acte de proprietate, este cel prevăzut de art. 41 alin. 3 lit. c) din Legea Cadastrului și a Publicității Imobiliare nr. 7/1996.”

Pentru acestea, considerăm ca nefondată și nelegală încheierea prin care s-a consemnat nota de respingere a recepției documentației cadastrale, motiv pentru care ar trebui să solicitați reexaminarea documentației depuse și demararea demersurilor aferente notării posesiei în cartea funciară.

În eventualitatea cazului în care și cererea de reexaminare va fi respinsă, se poate face cerere de chemare în judecată prin care să fie atacată încheierea de respingere a unității de cadastru.

Atragem atenția atât asupra faptului că nerespectarea sau încălcarea normelor din domeniul cadastrului și din domeniul publicității imobiliare se sancționează cu amendă de la 2000-4000 lei și sau suspendarea ori retragerea autorizației de a desfășura lucrări de specialitate (art. 46 alin.2 lit. g coroborat cu alin. 3 din Legea 7/1996), cât și dispozițiile art. 297 din Codul Penal care sancționează fapta de abuz în serviciu prevăzând faptul că „fapta funcționarului public care, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, nu îndeplinește un act sau îl îndeplinește în mod defectuos (prin încălcarea Legii, conform deciziei CCR) și prin aceasta cauzează o pagubă ori o vătămare a drepturilor sau intereselor legitime ale unei persoane fizice sau ale unei persoane juridice se pedepsește cu închisoarea de la 2 la 7 ani și interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcție publică.”.

Domnule Tudor, în eventualitatea considerării sfatului nostru ca unul folositor cazului dumneavoastră, dorim să aveți în vedere că puteți oricând solicita sprijinul nostru atât aici, în mediul online, cât și în parcurgerea concretă a tuturor acestor demersuri. În vederea stabilirii unei întâlniri nu ezitați să ne contactați.

 

Cu considerație,
echipa
Posibilitatea notării posesiei în cartea funciară. Diferență de suprafață teren

error: Articolul nu poate fi copiat, însă poate fi citit oricând, gratuit, pe platforma avocatum.ro.