Urmareste-ne
  >  Opinii juridice   >  Contencios administrativ   >  Pot solicita expropriatorului despăgubiri pentru lipsa dreptului de folosință a imobilului?

Pot solicita expropriatorului despăgubiri pentru lipsa dreptului de folosință a imobilului?

Bună ziua,

Permiteți-mi, vă rog, să redau cât se poate de succint situația mea, urmând ca ulterior să discutăm asupra acesteia.

În data de 12.02.2015, Consiliul General al Municipiului București a emis o hotărâre cu privire la declanșarea procedurilor de expropriere pentru mai multe imobile proprietate privată (inclusiv  mai multe imobile ale subsemnatului).

În data de 16.10.2015, am fost notificat de către Primăria Municipiului București (în conformitate cu prevederile art. 7 și 8 ale Legii 255/2010 și art. 5 alin. (2) și (3) din Normele metodologice de aplicare ale Legii 255/2010) cu privire la exproprierea imobilului pe care îl dețin.

În Raportul de evaluare globală, anexat notificarii, era prevăzută și valoarea totală a construcțiilor și a terenurilor, iar în cuprinsul notificării mai era precizat că persoana notificată are un termen de 30 de zile lucrătoare pentru a elibera imobilele, de la data de 16.10.2015.

În data de 29.04.2016, a fost emisă dispoziția Primarului General privind decizia de expropriere în proiectul de utilitate publică menționat anterior, în care se preciza că:

(i) sumele de bani aferente despăgubirii proprietarilor imobilelor afectate de lucrarea de utilitate publică de interes local au fost consemnate în conturile acestora conform hotărârii precizată mai sus;

(ii) au fost întocmite rapoartele de evaluare pentru imobilele expropriate, avându-se în vedere expertizele întocmite și actualizate de camerele notarilor publici;

(iii) se expropriază imobilele proprietate privată și că operează de drept transferul dreptului de proprietate asupra asupra imobilelor în proprietatea municipiului București;

(iv) prezenta decizie produce efecte și dacă:

– persoanele expropriate nu s-au prezentat la sediul Primăriei municipiului București în termenul de 20 de zile calendaristice de la data notificării, în vederea stabilirii unei juste despăgubiri;

– persoanele expropriate care s-au prezentat la sediul Primăriei, dar nu au depus documentele care să ateste dreptul de proprietate/un alt drept real etc.

De asemenea, în cadrul dispoziției se menționa că aceasta produce efecte de la data emiterii acesteia și că eventualele contestații formulate de persoanele îndreptățite nu suspendă transferul dreptului de proprietate asupra imobilelor expropriate de către municipiul București.

În data de 17.02.2017, a fost emisă o convocare către subsemnatul prin care mi se solicita să mă prezint în fața Comisiei pentru verificarea dreptului de proprietate sau a altui drept real la sediul Primăriei, cu actul în original sau în copie legalizată, prin care să ateste calitatea de reprezentant și posibilitatea de a accepta/refuza suma de bani propusă ca despăgubire de către expropriator.

La aceeași dată au fost încheiate mai multe procese-verbale prin care Comisia pentru aplicarea Legii 255/2010 a analizat dosarele imobilelor subsemnatului și a stabilit, totodată, că am făcut dovada calității de proprietar că sunt îndreptățit la despăgubiri. Am fost de acord, în acest sens, cu suma stabilită ca despăgubire de către expropriatorul Municipiul București.

Având în vedere toate cele ce preced, vă rog să vă exprimați opinia cu privire la redactarea unei cereri de chemare în judecată, prin care să solicitați expropriatorului despăgubiri pentru lipsa dreptului de folosință, precum și orice alte nereguli sesizate cu privire la procedura de exproprierere pentru cauză de utilitate publică, precum și pentru încălcarea prevederilor legale conform cărora cei expropiați trebuie să beneficieze de o justă și prealabilă despăgubire.

Întrebare adresată de Mihail A.

Bună ziua,

Pentru început, precizăm că exproprierea pentru cauză de utilitate publică își regăsește sediul principal al materiei în art. 44 alin. (3) din Constituție (care prevede că „nimeni nu poate fi expropriat decât pentru o cauză de utilitate publică, stabilită potrivit legii, cu dreaptă și prealabilă despăgubire), art. 562 alin. (3) Cod civil (în conformitate cu care „exproprierea se poate face numai pentru o cauză de utilitate publică stabilită potrivit legii, cu justă și prealabilă despăgubir