Urmareste-ne
  >  Opinii juridice   >  Drept comercial   >  Principiul „piercing the corporate veil” și aplicabilitatea acestuia în România

Principiul „piercing the corporate veil” și aplicabilitatea acestuia în România

Bună seara,

Vă rog să îmi spuneți, în măsura în care aveți disponibilitatea, dacă există posibilitatea să chem în judecată un asociat al unei SRL?

Motivul rezidă în imposibilitatea de a recupera o sumă de bani de la societate, întrucât aceasta este în insolvență, iar administratorul tocmai a decedat.

Întrebare adresată de Alexandru T.

Bună ziua, domnule Alexandru! Vă mulțumim pentru interesul acordat serviciilor noastre.

Cu titlu preliminar, în raport cu situația expusă de către dumneavoastră, vom face cunoscut faptul că există un principiu în jurisprudența SUA, numit „the piercing corporate veil”, care prevede tocmai posibilitatea de a înlătura protecția pe care o oferă entitatea juridică cu răspundere limitată (SRL) asociaților.

Acestea fiind spuse, în baza acestui principiu, asociații/ acționarii pot fi considerați răspunzători oricând de cauzarea anumitor prejudicii, însă numai în limita anumitor condiții – ce, însă, nu fac obiectul acestei opinii, fiind încântați să le expunem în viitor –. Vom preciza însă faptul că cerințele despre care am făcut vorbire sunt cu mult mai permisive decât cele stipulate de legislația română.

Astfel, din păcate, reglementările noastre sunt mai restrictive în ceea ce privește această posibilitate, și anume de atragere a răspunderii, această acțiune putând fi introdusă numai într-un anumit moment în evoluția societății – nu oricând, cum este permis în alte state – și numai prin anumite proceduri speciale.

Cu toate acestea, în concordanță cu literatura în materie, considerăm că principiul în discuție este transpus, sub anumite aspecte, în legislația noastră, existând posibilitatea de a vă îndrepta împotriva unor asociați/ acționari, însă numai în limitele și condițiile prevăzute de această din urmă legislație, limite pe care, de altfel, le vom dezvolta în cele ce urmează.

Cadrul general aplicabil își regăsește izvorul în dispozițiile articolului 193 alineatul (2) din Codul civil, care prevede în mod expres faptul că nimeni nu poate invoca împotriva unei persoane de bună-credință calitatea de subiect de drept a unei persoane juridice, dacă prin aceasta se urmărește ascunderea unei fraude, a unui abuz sau a unei atingeri aduse ordinii publice.

Aceste prevederi, chiar dacă conduc la ideea conform căreia în orice moment ne putem îndrepta împotriva acelei persoane fizice ce se ascunde „în spatele” unei societăți, de fapt au caracter de generalitate fiind întru totul subordonate prevederilor legislației speciale.

Articolul 237^1 din Legea 31/1990 privind Societățile Comerciale, constituind, de altfel, și legislația specială în domeniu și, prin urmare, cea care se aplică prioritar, stipulează în alineatul (3) și (4) că „asociatul care, în frauda creditorilor, abuzează de caracterul limitat al răspunderii sale și de personalitatea juridică distinctă a societății răspunde nelimitat pentru obligațiile neachitate ale societății dizolvate, lichidate; Răspunderea asociatului devine nelimitată în condițiile alineatului (3), în special atunci când acesta dispune de bunurile societății ca și cum ar fi bunurile sale proprii sau dacă diminuează activul societații în beneficiul personal ori al unor terți, cunoscând sau trebuind să cunoască faptul că în acest mod societatea nu va mai fi în măsură să își execute obligațiile.

După cum observăm din ansamblul acestor dispoziții legale, ne este clar condiționată posibilitatea de a atrage răspunderea asociatului/ acționarului de starea de dizolvare sau de lichidare a societății.

Prin urmare, tehnica „piercing corporate veil” intervine doar în cazurile de dizolvare sau de lichidare a societații (în temeiul Legii 85/2014 privind insolvența) și nu în toate cazurile în care societatea nu își poate îndeplini obligațiile sau nu are suficiente fonduri pentru a acoperi toate pierderile suportate de către creditorii săi.

Concluzionând, vă învederăm că posibilitatea de a atrage răspunderea asociatului poate interveni numai în procedura de insolvență și numai dacă se respectă totalitatea condițiilor prevăzute de aceasta (spre exemplu, trebuie să reiasă din raportul privind cauzele care au condus la starea de insolvență a societății că respectivul asociat este într-adevăr vinovat).

Domnule Alexandru, în eventualitatea considerării sfatului nostru ca unul folositor cazului dumneavoastră, dorim să aveți în vedere că puteți oricând solicita sprijinul nostru atât aici, în mediul online, cât și în parcurgerea concretă a demersurilor privind stabilirea culpei asociatului în producerea prejudiciului ce trebuie recuperat, precum și în recuperarea acestuia.

Cu considerație,
echipa
principiul piercing the corporate veil

error: Articolul nu poate fi copiat, însă poate fi citit oricând, gratuit, pe platforma avocatum.ro.