Urmareste-ne
  >  Opinii juridice   >  Drept civil   >  Probleme expropriere teren în Otopeni. Solicit ajutorul unui avocat specializat în exproprieri

Probleme expropriere teren în Otopeni. Solicit ajutorul unui avocat specializat în exproprieri

Ref. expropriere teren în Otopeni.

Bună ziua! Avem în proprietate mai multe terenuri în orașul Otopeni ce urmează a fi expropriate în vederea aducerii la îndeplinire a obiectivul de investiții „Programul strategic de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la Aeroportul Internațional Henri Coandă – București”.

Una dintre problemele în legătură cu care vă solicităm să stabilim o întâlnire de consultanță juridică cu un avocat specializat în exproprieri din echipa dumneavoastră constă în identificarea demersurilor posibile pentru obținerea de despăgubiri într-un cuantum superior față de cele stabilite în cadrul Anexei nr. 2 a Hotărârii de Guvern nr. 799/2019 pentru terenurile aflate în proprietatea familiei noastre și identificate în cadrul aceleiași anexe.

Prin urmare, cum putem stabili o întâlnire cu un avocat din echipa dumneavoastră?

Întrebare adresată de V. Boanță

 

Bună ziua, domnule Boanță! Vă mulțumim pentru interesul acordat serviciilor noastre juridice.

Cu privire la stabilirea unei întâlniri cu unul dintre avocații noștri specializați în exproprieri, vă rugăm apelați numărul de telefon afișat în partea de sus a website-ului ori pe pagina contact.

În legătură cu situația expusă, raportat la copiile scanate ale documentelor pe care le avem pe e-mail, din partea dumneavoastră, și până la întâlnirea ce urmează a avea loc, facem următoarele precizări:

În cele ce urmează, vă comunicăm, succint, demersurile posibile pentru obținerea de despăgubiri într-un cuantum superior față de cele stabilite în cadrul Anexei nr. 2 a H.G 799/2019 pentru terenurile identificate în cadrul aceleiași anexe aflate în proprietatea familiei dumneavoastră (în continuare „Terenuri din Otopeni”) ce urmează a fi expropriate în vederea aducerii la îndeplinire a obiectivul de investiții „Programul strategic de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la Aeroportul Internațional Henri Coandă – București”.

De asemenea, redăm în aceeași manieră succintă și opinia noastră privind posibilitatea de a intra în posesia sumelor de bani stabilite inițial cu titlu de despăgubiri, precum și a unor eventuale sume suplimentare stabilite prin hotărâre judecătorească.

Expropriere teren în Otopeni. Situația de fapt

Prin Hotărârea nr. 655 din 29 august 2018 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții de interes național și utilitate publică, în cadrul art. 1, au fost aprobați indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții de interes național și utilitate publică „Programul strategic de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la Aeroportul Internațional Henri Coandă – București“.

Mai departe, prin H.G nr. 799/2019 privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere situat pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes național privind obiectivul de investiții „Programul strategic de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la Aeroportul Internațional Henri Coandă – București” (în continuare, „H.G nr. 799/2019”), a fost aprobat amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes național privind obiectivul de investiții „Programul strategic de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la Aeroportul Internațional Henri Coandă – București”, potrivit planurilor de amplasament/hărților topografice, prevăzute în anexa nr. 1.

În cadrul anexei nr. 2 din H.G. nr. 799/2019 au fost identificate terenurile ce urmează a fi expropriate, precum și despăgubirile cuvenite.

Expropriere teren în Otopeni. Demersuri posibile pentru obținerea unui cuantum superior al despăgubirilor

În conformitate cu art. 44 din Constituție, exproprierea se poate face numai pentru o cauză de utilitate publică, stabilită potrivit legii, iar cel care urmează a fi expropriate trebuie să primească, înainte, o despăgubire echitabilă.

Exproprierea pentru cauză de utilitate publică este modalitatea de dobândire a dreptului de proprietate publică reglementată de lege prin care un bun imobil aflat în proprietatea unei persoane fizice sau juridice este trecut în proprietate publică, în mod forțat.

Exproprierea este reglementată de Legea nr. 33/1994 (cadrul normativ general) și de Legea nr. 255/2010 (cadrul normativ special).

Dispozițiile derogatorii prevăzute de Legea nr. 255/2010 sunt aplicabile pentru Terenurile din Otopeni, prin raportare la  dispozițiile art. 1 din cadrul aceluiași act normativ, potrivit cărora „Prezenta lege stabilește cadrul juridic pentru luarea măsurilor necesare executării (…) lucrărilor de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare