Urmareste-ne
  >  Opinii juridice   >  Drept civil   >  Probleme expropriere teren în Otopeni. Solicit ajutorul unui avocat specializat în exproprieri

Probleme expropriere teren în Otopeni. Solicit ajutorul unui avocat specializat în exproprieri

Ref. expropriere teren în Otopeni.

Bună ziua! Avem în proprietate mai multe terenuri în orașul Otopeni ce urmează a fi expropriate în vederea aducerii la îndeplinire a obiectivul de investiții „Programul strategic de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la Aeroportul Internațional Henri Coandă – București”.

Una dintre problemele în legătură cu care vă solicităm să stabilim o întâlnire de consultanță juridică cu un avocat specializat în exproprieri din echipa dumneavoastră constă în identificarea demersurilor posibile pentru obținerea de despăgubiri într-un cuantum superior față de cele stabilite în cadrul Anexei nr. 2 a Hotărârii de Guvern nr. 799/2019 pentru terenurile aflate în proprietatea familiei noastre și identificate în cadrul aceleiași anexe.

Prin urmare, cum putem stabili o întâlnire cu un avocat din echipa dumneavoastră?

Întrebare adresată de V. Boanță

 

Bună ziua, domnule Boanță! Vă mulțumim pentru interesul acordat serviciilor noastre juridice.

Cu privire la stabilirea unei întâlniri cu unul dintre avocații noștri specializați în exproprieri, vă rugăm apelați numărul de telefon afișat în partea de sus a website-ului ori pe pagina contact.

În legătură cu situația expusă, raportat la copiile scanate ale documentelor pe care le avem pe e-mail, din partea dumneavoastră, și până la întâlnirea ce urmează a avea loc, facem următoarele precizări:

În cele ce urmează, vă comunicăm, succint, demersurile posibile pentru obținerea de despăgubiri într-un cuantum superior față de cele stabilite în cadrul Anexei nr. 2 a H.G 799/2019 pentru terenurile identificate în cadrul aceleiași anexe aflate în proprietatea familiei dumneavoastră (în continuare „Terenuri din Otopeni”) ce urmează a fi expropriate în vederea aducerii la îndeplinire a obiectivul de investiții „Programul strategic de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la Aeroportul Internațional Henri Coandă – București”.

De asemenea, redăm în aceeași manieră succintă și opinia noastră privind posibilitatea de a intra în posesia sumelor de bani stabilite inițial cu titlu de despăgubiri, precum și a unor eventuale sume suplimentare stabilite prin hotărâre judecătorească.

Expropriere teren în Otopeni. Situația de fapt

Prin Hotărârea nr. 655 din 29 august 2018 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții de interes național și utilitate publică, în cadrul art. 1, au fost aprobați indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții de interes național și utilitate publică „Programul strategic de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la Aeroportul Internațional Henri Coandă – București“.

Mai departe, prin H.G nr. 799/2019 privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere situat pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes național privind obiectivul de investiții „Programul strategic de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la Aeroportul Internațional Henri Coandă – București” (în continuare, „H.G nr. 799/2019”), a fost aprobat amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes național privind obiectivul de investiții „Programul strategic de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la Aeroportul Internațional Henri Coandă – București”, potrivit planurilor de amplasament/hărților topografice, prevăzute în anexa nr. 1.

În cadrul anexei nr. 2 din H.G. nr. 799/2019 au fost identificate terenurile ce urmează a fi expropriate, precum și despăgubirile cuvenite.

Expropriere teren în Otopeni. Demersuri posibile pentru obținerea unui cuantum superior al despăgubirilor

În conformitate cu art. 44 din Constituție, exproprierea se poate face numai pentru o cauză de utilitate publică, stabilită potrivit legii, iar cel care urmează a fi expropriate trebuie să primească, înainte, o despăgubire echitabilă.

Exproprierea pentru cauză de utilitate publică este modalitatea de dobândire a dreptului de proprietate publică reglementată de lege prin care un bun imobil aflat în proprietatea unei persoane fizice sau juridice este trecut în proprietate publică, în mod forțat.

Exproprierea este reglementată de Legea nr. 33/1994 (cadrul normativ general) și de Legea nr. 255/2010 (cadrul normativ special).

Dispozițiile derogatorii prevăzute de Legea nr. 255/2010 sunt aplicabile pentru Terenurile din Otopeni, prin raportare la  dispozițiile art. 1 din cadrul aceluiași act normativ, potrivit cărora „Prezenta lege stabilește cadrul juridic pentru luarea măsurilor necesare executării (…) lucrărilor de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare (…)”

Citește neapărat și: Expropriere teren centura Bacău. Mărire cuantum despăgubire

Potrivit art. 4 din Legea nr. 255/2010, exproprierea presupune parcurgerea unei proceduri etapizate, respectiv (i) aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai lucrărilor de interes național, județean sa local (ii) consemnarea sumei individuale aferente reprezentând plata despăgubirii pentru imobilele care fac parte din coridorul de expropriere și afișarea listei proprietarilor imobilelor (iii) transferul dreptului de proprietate (iv) finalizarea formalităților aferente procedurii de expropriere.

Astfel cum am arătat mai sus, în ce privește Terenurile din Otopeni (expropriere teren în Otopeni), în conformitate cu art. 7 și 8 din Legea nr. 255/2010 s-a procedat la individualizarea proprietarilor ce urmează a fi expropriați precum și a sumelor propuse cu titlu de despăgubiri, prin Anexa nr. 2 parte integrată din H.G nr. 799/2019.

Potrivit Studiului de Piață pentru anul 2020 privind valorile minime imobiliare în Județul Ilfov (în continuare „Studiul”), înțelegem să indicăm următoarele:

Pentru terenurile intravilan aflate în zona centrală din orașul Otopeni, Jud. Ilfov, valoarea minimă stabilită este de 111 euro/mp.

Prețul provizoriu stabilit de către expropriator prin Anexa nr. 2 la H.G 799/2019 este net inferior celui minim stabilit în Studiu, fiind de aproximativ 10 ori mai mic.

Următorul pas în cadrul procedurii de expropriere în conformitate cu art. 8 alin. (1) din Legea nr. 255/2010 și despre care urmează să discutăm pe larg în cadrul întâlnirii, va fi de notificare prin poștă a intenției de expropriere a imobilelor, notificare ce se adresează proprietarilor.

Citește și: Pot solicita expropriatorului despăgubiri pentru lipsa dreptului de folosință a imobilului?

După ce s-a primit notificarea privind exproprierea, proprietarii imobilelor trebuie să se prezinte, în termen de 20 de zile, la sediul expropriatorului în vederea stabilirii despăgubirilor (în conformitate cu art. 8 alin. (2) din Legea nr. 255/2010).

În acest sens, art. 5 alin. (4) din cadrul H.G nr. 53/2011 privind Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 25/2010 (în continuare „H.G nr. 53/2011”) explicitează că, proprietarii imobilelor au obligația de a se prezenta la sediul expropriatorului și de a depune actele care atestă dreptul de proprietate sau alt drept real asupra imobilelor supuse exproprierii, în vederea stabilirii unei juste despăgubiri.

În vederea stabilirii unui cuantum al despăgubirilor superior celui indicat în cadrul Anexei nr. 2 din H.G nr. 799/2019 propunem efectuarea unui raport de expertiză în evaluare imobiliară, pentru indicarea corectă a despăgubirilor la care Clientul este îndreptățit, în vederea negocierii cuantumului acestuia (pe care să-l depunem în faza de negocieri).

Apreciem că acest pas este util atât pentru evitarea unui litigiu ulterior privind cuantumul despăgubirilor, cât și în vederea formulării cât mai clare a pretențiilor din cuprinsul unei eventuale cereri de chemare în judecată.

În măsura în care negocierile cu privire la cuantumul despăgubirilor eșuează, Clientul va avea posibilitatea ca în temeiul art. 22 din Legea nr. 255/2010 să se adreseze instanței judecătorești competente în vederea stabilirii unei despăgubiri juste.

Această acțiune poate fi întreprinsă numai după emiterea și comunicarea hotărârii de expropriere prevăzute de art. 9 din Legea nr. 255/2010, în interiorul termenului general de prescripție, respectiv 3 ani.

Cu privire modalitatea de stabilire a despăgubirilor pe cale judiciară, menționăm că prin Legea nr. 233/2018, art. 22 din Legea nr. 255/2010 a fost modificat substanțial, fiind introdus alin. (6) care prevede că experții desemnați pentru stabilirea despăgubirilor ca urmare a exproprierii, la realizarea raportului de expertiză, precum și instanța, vor ține seama de expertizele întocmite și actualizate de camerele notarilor publici, la momentul transferului dreptului de proprietate (cel al emiterii hotărârii de expropriere prevăzut de art. 9 din Legea nr. 255/2010).

Astfel, în măsura în care se va proceda la întreprinderea unei acțiuni în temeiul art. 22 din Legea nr. 255/2010, Clientul va putea obține, de principiu, numai despăgubiri prin raportare la valorile arătate în Studiu – expropriere teren în Otopeni.

Legea nr. 255/2010 în forma anterioară prevedea că despăgubirea se compune din valoarea reală a imobilului, respectiv valoarea de piață.

Propunem Clientului ca în eventualitatea întreprinderii unui litigiu în temeiul art. 22 din Legea nr. 255/2010 și în măsura în care instanța de fond nu apreciază că se cuvin despăgubiri prin raportare la valoarea de piață a terenurilor, să invocăm excepția de neconstiuționalitate a art. 22 alin. (6) din Legea nr. 255/2010 în vedere stabilirii cuantumului despăgubirilor prin raportate la forma anterioară a legii.

Intrarea în posesie a sumelor de bani stabilite inițial cu titlu de despăgubiri

În ce privește posibilitatea de a intra în posesia sumelor de bani stabilite inițial cu titlu de despăgubiri, precum și a unor eventuale sume suplimentare stabilite prin hotărâre judecătorească, precizăm următoarele:

Din informațiile transmise pe e-mail, înțelegem că doriți să aflați în ce măsură se poate intra în posesia sumelor stabilite cu titlu de despăgubire, în eventualitatatea în care nu sunteți de acord cu cuantumul acestora.

Cu privire la acest aspect, menționăm că potrivit art. 19 alin. (1) din Legea nr. 255/2010 „Plata despăgubirilor pentru imobilele expropriate se face în baza cererilor adresate de către titularii drepturilor reale, precum și de către orice persoană care justifică un interes legitim.”

Astfel, pentru a intra în posesia sumelor stabilite cu titlu de despăgubire, va trebui să formulăm o cerere adresată comisiei de verificare a dreptului de proprietatate sau a altor drepturi reale.

În măsura în care nu sunteți de acord cu cuantumul despăgubirilor, avem posibilitatea de a solicita sumele stabilite ințialprecum și sumele suplimentare stabilite prin hotărâre judecătorească, astfel cum rezultă din dispozițiile art. 19 alin. (11) potrivit cărora:

La cerere, despăgubirea va fi eliberată inclusiv titularilor drepturilor reale care nu sunt de acord cu cuantumul stabilit proporțional cu cota-parte deținută, dacă s-a făcut dovada drepturilor reale asupra imobilului expropriat. Ulterior, în situația stabilirii unui cuantum superior prin hotărâre judecătorească definitivă, expropriatorul va elibera foștilor titulari ai drepturilor reale, la cerere, suma reprezentând diferența dintre despăgubirea stabilită de instanța judecătorească și despăgubirea stabilită de expropriator, proporțional cu cota-parte pe care au deținut-o.”

Urmează să discutăm în cadrul întâlnirii, pe larg, toate aspectele privitoare la demersurile ce urmează a fi efectuate de către societatea noastră de avocatură.

Cu considerație,
echipa
Probleme expropriere teren în Otopeni. Solicit ajutorul unui avocat specializat în exproprieri

Comentarii

 • CIRSTOIU

  26 decembrie 2020

  posibil ca din punct de vedere legal sa putem obtine un pret just al terenului pe care fiecare-l ARE IN POSESIE. dar avand in vedere situatia actuala nu se pune in aplicare o hotarare de guvern care stipuleaza clar data limita a platilor acestor despagubiri nici macar in cuantumul stabilit.din aceasta cauza ma vad silit sa afirm ca suntam in situatia urmatoare NICI TEREN NICI BANI NICI MACAR DREPTUL DE A PROTESTA IN MOD LEGAL deoarece avem covid.(a nu se intelege ca nu cred asa ceva dar ce are una cu alta in conditiile in care aceasta suma este in contul destinat acestui lucru)

  Reply
  • Spanu

   10 martie 2022

   Nu exista niciun termen pentru plata despagubirilor. Sumele de bani sunt consemnate urmand a fi platite doar la cerere, in baza actelor de proprietate. Cel mai grav este ca, daca hotararea de stabilire a cuantumului despagubirii nu este emisa, expropriatul nu poate contesta despagubirile. Desi exista Decizia ICCJ – 14/2019, multe instante (ex. Tribunalul Ilfov) considera ca 2 ani de la data exproprierii nu este un termen rezonabil, admitand totodata exceptia prematuritatii contestatiei. Av. Ionut Spanu

   Reply

Lasă un răspuns

error: Articolul nu poate fi copiat, însă poate fi citit oricând, gratuit, pe platforma avocatum.ro.