Urmareste-ne
  >  Opinii juridice   >  Drept civil   >  Procură transmisibilă. Ce înseamnă și ce efecte juridice are?

Procură transmisibilă. Ce înseamnă și ce efecte juridice are?

Bună seara,

Locuiesc în provincie și doresc să fac unei cunoștințe din București o procură. Aceasta spune ca pe procură să fie menționat că este transmisibilă, întrucât doar în aceste condiții îi este de folos.

Prin procură vreau să îl împuternicesc să administreze câteva imobile, respectiv să le închirieze, să facă demersurile privind încheierea contractelor cu furnizorii de energie electrică, gaz și internet, să mă reprezinte la cartea funciară dacă este necesar etc.

Ce implicații are mențiunea de procură transmisibilă în cadrul documentului?

Întrebare adresată de Barbu C.

 

Bună seara, doamna Barbu, și vă mulțumim pentru interesul acordat serviciilor avocatum.ro

Vom răspunde la întrebarea dumneavoastră pe larg, clarificând ce este procura transmisibilă, ce implicații are, dacă este necesar să se facă această mențiune în cadrul documentului și consecința lipsei unei asemenea precizări.

Ce inseamnă o procură transmisibilă?

Prin mențiunea din cadrul procurii cu privire la transmisibilitatea mandatului se înțelege posibilitatea mandatarului de a își substitui o altă persoană pentru a executa în tot sau în parte respectivul mandat.

În acest sens, dispozițiile art. 2023 Cod civil prevăd:


(1) Mandatarul este ținut să îndeplinească personal mandatul, cu excepția cazului în care mandantul l-a autorizat în mod expres să își substituie o altă persoană în executarea în tot sau în parte a mandatului.

(2) Chiar în absența unei autorizări exprese, mandatarul își poate substitui un terț dacă:
a) împrejurări neprevăzute îl împiedică să aducă la îndeplinire mandatul;

b) îi este imposibil să îl înștiințeze în prealabil pe mandant asupra acestor împrejurări;

c) se poate prezuma că mandantul ar fi aprobat substituirea dacă ar fi cunoscut împrejurările ce o justifică.

(3) În cazurile prevăzute la alin. (2), mandatarul este obligat să îl înștiințeze de îndată pe mandant cu privire la substituire.

(4) Dacă substituirea nu a fost autorizată de mandant, mandatarul răspunde pentru actele persoanei pe care și-a substituit-o ca și cum le-ar fi îndeplinit el însuși.

(5) Dacă substituirea a fost autorizată, mandatarul nu răspunde decât pentru diligența cu care a ales persoana care l-a substituit și i-a dat instrucțiunile privind executarea mandatului.

(6) În toate cazurile, mandantul are acțiune directă împotriva persoanei pe care mandatarul și-a substituit-o.


Mandatarul este ținut să îndeplinească personal mandatul, cu excepția cazului în care mandantul l-a autorizat în mod expres să își substituie o altă persoană în executarea în tot sau în parte a mandatului.

 

Este necesar să se facă mențiunea că procura este transmisibilă?

Procura își păstrează valabilitatea chiar dacă se omite a se specifica orice mențiune cu privire la transmisibilitatea acesteia.

Cu toate acestea, în practică s-a dovedit că lipsa mențiunii privind transmisibilitatea v-ar putea afecta. De pildă, în cazul în care mandatarul ar ceda mandatul spre executare unui alte persoane, aceasta din urmă nu l-ar putea aduce la îndeplinire decât dacă este specificat expres în documentul notarial că mandatul este transmisibil.

Doamna Barbu, în eventualitatea considerării sfatului nostru ca unul folositor cazului dumneavoastră, dorim să aveți în vedere că puteți oricând solicita sprijinul nostru atât aici, în mediul online, cât și în elaborarea procurii în scopul atingerii rezultatelor sconțate. În vederea stabilirii unei întâlniri, vă stăm la dispoziție la unul dintre numerele de telefon afișate pe website.

 

 

Cu considerație,
echipa
Procură transmisibilă. Ce înseamnă și ce efecte juridice are?

error: Articolul nu poate fi copiat, însă poate fi citit oricând, gratuit, pe platforma avocatum.ro.