Urmareste-ne
  >  Opinii juridice   >  Drept civil   >  Recuperare avans nuntă în contextul pandemiei COVID-19. Notificare

Recuperare avans nuntă în contextul pandemiei COVID-19. Notificare

Ref. recuperare avans nuntă.

Bună ziua,

Am încheiat un contract la finalul anului 2018 pentru organizarea unui eveniment – nuntă -, ce urma să aibă loc în data de 31 mai.

După multiple conversații cu organizatorii evenimentului, reprezentanții unui cunoscut salon din împrejurimile Bucureștiului, aceștia refuză să îmi restituie avansul plătit, reprezentând aproximativ 4000 euro.

În momentul comunicării imposibilității organizării evenimentului în contextul stării de alertă, respectiv a situației generate de pandemia COVID-19, aceștia mi-au transmis următorul e-mail:

„Așa cum bine știți, prin HG nr. 392/2020, a fost declarată starea de alertă pe teritoriul României, pentru o perioada de 30 zile, începând cu data de 18 mai 2020. Prin art. 1 alin. 6 din Anexa 3 la acest act normativ s-a instituit restricția de ”PARTICIPARE la evenimentele private în spații închise, cu excepția celor care se desfășoară cu participarea a cel mult 8 persoane și cu respectarea regulilor de distanțare socială
În aceste condiții, vă rugăm sa constatați că actul normativ mai sus amintit NU interzice subscrisei ORGANIZAREA evenimentului privat contractat pentru data de 31.05.2020 (subscrisa fiind deci în măsură să îl organizeze, inclusiv cu respectarea regulilor de distanțare socială), însă vă interzice Dumneavoastră și invitaților Dumneavoastră să PARTICIPAȚI la acest eveniment.

Având în vedere că aceste restricții reprezintă schimbări excepționale ale împrejurărilor avute în vedere de către Dumneavoastră și de către Agenție la data încheierii contractului (23.10.2018), schimbări pe care niciuna dintre părți nu le-a avut și nu le putea avea în vedere, în mod rezonabil, în momentul încheierii contractului, apreciem că suntem în prezenta unui caz de impreviziune, in sensul art. 1271 Cod civil.

În schimb, așa cum rezulta din textul de lege mai sus menționat, cazul de impreviziune vă privește EXCLUSIV pe Dumneavoastră, întrucât vă este interzis să PARTICIPAȚI la un astfel de eveniment pe care subscrisa este totuși autorizată să îl organizeze, inclusiv cu respectarea regulilor de distanțare socială.

În aceste condiții, vă adresez respectuoasa rugăminte de a programa o întâlnire cu un avocat din cadrul echipei dumneavoastră, având dorința de a primi consultanță juridică, respectiv îndrumări în vederea recuperării avansului – recuperare avans nuntă.

Atașez acestui e-mail contractul de prestări servicii încheiat cu organizatorul evenimentului și conversațiile pe e-mail purtate.

Întrebare adresată de A. I.

 

Bună ziua,

Vă mulțumim pentru interesul acordat serviciilor noastre juridice. Cu privire la stabilirea unei întâlniri cu unul dintre avocații noștri specializați în drept civil, vă rugăm apelați numărul de telefon afișat în partea de sus a website-ului ori pe pagina contact. La celălalt capăt al firului, există mereu un coleg disponibil, pregătit să stabilească o întâlnire cu un avocat.

În legătură aceasta, raportat la copiile scanate ale documentelor pe care le avem pe e-mail, din partea dumneavoastră, și până la întâlnirea ce urmează a avea loc, facem următoarele precizări:

Trebuie transmisă, în cel mai scurt timp cu putință, o notificare, având ca obiect comunicarea imposibilității totale de executare a obligațiilor contractuale în contextul generat de pandemia COVID – 19, respectiv desființarea de plin drept a contractului, cu consecința restituirii sumelor de bani achitate. Notificarea să aibă și rol de punere în întârziere.

Conform art. 1 din cuprinsul Anexei 3 la Hotărârea nr. 394/2020 privind declararea stării de alertă și măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19:

„În condițiile art. 5 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 55/2020, se stabilesc următoarele măsuri: 1. Pentru prevenirea răspândirii infecțiilor cu SARS-CoV-2 sunt interzise organizarea și desfășurarea de mitinguri, demonstrații, procesiuni, concerte sau a altor tipuri de întruniri în spații deschise, inclusiv a celor de tipul drive-in, precum și a întrunirilor de natura activităților culturale, științifice, artistice, sportive sau de divertisment în spații închise; 6. Se interzice participarea la evenimente private în spații închise, cu excepția celor care se desfășoară cu participarea a cel mult 8 persoane și cu respectarea regulilor de distanțare socială”;

Rațiunea normelor legale o reprezintă instituirea, pe durata stării de alertă declarate în condițiile legii, în vederea prevenirii și combaterii efectelor pandemiei de COVID-19, a unor măsuri temporare și, după caz, graduale, în scopul protejării drepturilor la viață, la integritate fizică și la ocrotirea sănătății, inclusiv prin restrângerea exercițiului altor drepturi și libertăți fundamentale.

Prin urmare, raportat la dispozițiile legale expuse în cele ce urmează, legiuitorul interzice, pe de o parte, organizarea evenimentului de către reprezentanții societății cu care ați contractat, iar pe de altă parte, participarea unui număr mai mare de 8 persoane la un eveniment.

Cum persoanele nu au o obligație contractuală de a participa la nuntă, rămâne obligația societății contractante de a organiza evenimentul, în virtutea contractului încheiat, obligație imposibil de executat în contextul normelor legale în vigoare.

Poate prezintă interes și: Recuperarea avansului plătit unui dezvoltator imobiliar într-un antecontract de vânzare

Prin urmare, trebuie expusă în cuprinsul notificării rațiunea imposibilității agenției, totală și definitivă, de a-și îndeplini obligațiile stipulate în Contract, respectiv cele privind organizarea evenimentului în condiții clar agreate, în data de 31.05.2020, precum și cea privind asigurarea unui număr de minim 80 de meniuri care să poată fi consumate de către invitați în incinta restaurantului, toate în beneficul dumneavoastră.

Normele legale la care urmează să facem referire în cuprinsul notificării sunt:

Dispozițiile art. 5 alin. (3) lit. a) din aceeași Lege nr. 55/2020, conform cărora „Măsurile pentru diminuarea impactului tipului de risc sunt: a) restrângerea sau interzicerea organizării și desfășurării unor mitinguri, demonstrații, procesiuni, concerte sau a altor tipuri de întruniri, în spații deschise, precum și a unor întruniri de natura activităților culturale, științifice, artistice, religioase, sportive sau de divertisment, în spații închise;

Dispozițiile art. 8 alin. (1) din Legea nr. 55/2020, potrivit cărora „ Pe durata stării de alertă se poate suspenda consumul produselor alimentare și băuturilor alcoolice și nealcoolice în spațiile comune de servire a mesei din restaurante, hoteluri, moteluri, pensiuni, cafenele sau alte localuri publice, atât în interiorul, cât și la terasele din exteriorul acestora”;

Art. 65 lit. j) și k) din aceeași Lege, nr. 55/2020, conform căruia „Constituie contravenții, în măsura în care nu sunt săvârșite în astfel de condiții încât să fie considerate potrivit legii penale infracțiuni, următoarele fapte săvârșite pe durata stării de alertă: j) nerespectarea interdicțiilor stabilite conform art. 5 alin. (3) lit. a) de a organiza mitinguri, demonstrații, procesiuni, concerte sau alte tipuri de întruniri, în spații deschise, ori întruniri de natura activităților culturale, științifice, artistice, religioase, sportive sau de divertisment, în spații închise; k) participarea persoanelor fizice la mitinguri, demonstrații, procesiuni, concerte sau la alte tipuri de întruniri, în spații deschise, ori la întruniri de natura activităților culturale, științifice, artistice, religioase, sportive sau de divertisment, în spații închise, interzise în conformitate cu art. 5 alin. (3) lit. a)”;

Art. 1 alin. (1) din Hotărârea nr. 394/2020 privind declararea stării de alertă și măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 („Hotărârea nr. 394/2020”) potrivit căruia:

Începând cu data de 18 mai 2020 se instituie starea de alertă pe întreg teritoriul țării pe o durată de 30 de zile”;

Art. 1 din cuprinsul Anexei 3 la Hotărârea nr. 394/2020 privind declararea stării de alertă și măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, conform căruia:

„În condițiile art. 5 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 55/2020, se stabilesc următoarele măsuri: 1. Pentru prevenirea răspândirii infecțiilor cu SARS-CoV-2 sunt interzise organizarea și desfășurarea de mitinguri, demonstrații, procesiuni, concerte sau a altor tipuri de întruniri în spații deschise, inclusiv a celor de tipul drive-in, precum și a întrunirilor de natura activităților culturale, științifice, artistice, sportive sau de divertisment în spații închise; 6. Se interzice participarea la evenimente private în spații închise, cu excepția celor care se desfășoară cu participarea a cel mult 8 persoane și cu respectarea regulilor de distanțare socială”;

Art. 6 din cuprinsul aceleiași Anexe, conform căruia „În condițiile art. 5 alin. (3) lit. f), art. 8 și art. 9 din Legea nr. 55/2020, se stabilesc următoarele măsuri:

Se suspendă consumul produselor alimentare și băuturilor alcoolice și nealcoolice în spațiile comune de servire a mesei din restaurante, hoteluri, moteluri, pensiuni, cafenele sau alte localuri publice, atât în interiorul, cât și la terasele din exteriorul acestora;

Art. 2 din Contract, conform căruia „Obiectul contractului îl constituie prestarea de către Agenție în favoarea Clientului a serviciilor menționate în Anexa 1 la prezentul contract, parte integrantă din acesta. Aceste servicii, denumite generic pachet, sunt prestare în vederea evenimentului programat în data de 31.05.2020”;

Imposibilitatea Agenției, totală și definitivă, de a-și îndeplini obligațiile stipulate în Contract respectiv cele privind organizarea evenimentului în condiții clar agreate, în data de 31.05.2020, precum și cea privind asigurarea unui număr de minim 80 de meniuri care să poată fi consumate de către invitați în incinta restaurantului, toate în beneficul dumneavoastră;

Art. 1557 alin. (1) din Codul civil, potrivit căruia „Atunci când imposibilitatea de executare este totală și definitivă și privește o obligație contractuală importantă, contractul este desființat de plin drept și fără vreo notificare, chiar din momentul producerii evenimentului fortuit.” (n.n. intrarea în vigoare a Hotărârii nr. 394/2020, respectiv. 18.05.2020evenimentul fortuit fiind reprezentat de imposibilitatea Agenției, derivată din lege, de a organiza evenimentul ce formează obiectul Contractului);

Art. 1.635 alin. (1) din Codul civil, potrivit căruia:

Restituirea prestațiilor are loc ori de câte ori cineva este ținut, în virtutea legii, să înapoieze bunurile primite fără drept ori din eroare sau în temeiul unui act juridic desființat ulterior cu efect retroactiv ori ale cărui obligații au devenit imposibil de executat din cauza unui eveniment de forță majoră, a unui caz fortuit ori a unui alt eveniment asimilat acestora”.

 

Urmează să discutăm în cadrul întâlnirii toate aspectele privind demersurile ulterioare ce urmează a fi efectuate, inclusiv din perspectiva unui eventual litigiu și a materialului probator pe care ne propunem să administrăm.

Cu considerație,
echipa
Recuperare avans nuntă în contextul pandemiei COVID-19. Notificare

Lasă un răspuns

error: Articolul nu poate fi copiat, însă poate fi citit oricând, gratuit, pe platforma avocatum.ro.