Urmareste-ne
  >  Opinii juridice   >  Drept civil   >  Recuperarea avansului plătit unui dezvoltator imobiliar într-un antecontract de vânzare

Recuperarea avansului plătit unui dezvoltator imobiliar într-un antecontract de vânzare

Bună seara! Mă numesc Diana și doresc să vă întreb ce posibilitate am să-mi primesc avansul plătit pentru un apartament aflat într-un ansamblu rezidențial, în temeiul unei promisiuni de vânzare-cumpărare încheiate cu un dezvoltator imobiliar.

Doresc să încetez contractul și să-mi fie restituită suma de bani, deoarece încă de la începutul ridicării construcției s-au ivit modificări semnificative, cu privire la care nu am fost întrebată și pe care nu le agreez. Din documentele atașate veți înțelege exact despre ce este vorba.

Întrebare adresată de Diana P.

Bună ziua, doamnă Diana! Vă mulțumim pentru interesul acordat serviciilor noastre.

În primul rând, vă sfătuim să comunicați o adresă dezvoltatorului prin intermediul căreia să-i solicitați încetarea de comun acord a antecontractului de vânzare și, implicit, restituirea sumei de bani, având în vedere numeroasele neconformități descoperite pe parcursul procesului de finalizare a construcției ce a format obiectul antecontractului.

Multiplele intervenții făcute de către dezvoltator, în împrejurări evident excedentare antecontractului, nu sunt rezultatul acordului părților contractului, situația din prezent fiind în mod semnificativ deformată față de aceea existentă la momentul semnării antecontractului.

Potrivit dispozițiilor art. 1241 din Codul Civil „(1) Consimțământul este viciat prin dol atunci când partea s-a aflat într-o eroare provocată de manoperele frauduloase ale celeilalte părți  ori când aceasta din urmă a omis, în mod fraudulos, să îl informeze pe contractant asupra unor împrejurări pe care se cuvenea să i le dezvăluie. (2) Partea al cărei consimțământ a fost viciat prin dol poate cere anularea contractului, chiar dacă eroarea în care s-a aflat nu a fost esențială.”

Omisiunea dezvoltatorului, evidentă din coroborarea documentelor atașate prezentei, precum și nenumăratele abateri de la înțelegerea inițială se evidențiază prin următoarele:

a. Schița apartamentului prezentată la momentul încheierii antecontractului acestuia, nu coincide din punct de vedere geometric cu situația actuală. Dacă în schița inițială peretele comun cu casa scării din living și cel din dormitor, comun cu apartamentul de langă, erau lineare (Drepte), în situația actuală se formează unghiuri, nemaiurmând o linie dreaptă din perete în perete;

b. În urma comunicării din 04.04.2017 ați fost informată că „a apărut o modificare la materialul folosit pentru compartimentari interioare si pereti exteriori, respectiv BCA VERBLOCK, in locul caramidei ceramice”, fapt care contravine acordului părților și implicit antecontractului.

La momentul luării deciziei de cumpărare a apartamentului v-au informat că acesta va fi construit din caramidă (element esențial pentru care ați și achiziționat apartamentul, dumneavoastră dorind în mod expres ca acesta să fie din cărămidă).

Schimbarea acesteia cu BCA reprezentând o modificare unilaterală a antecontractului și o încălcare a principiului forței obligatorii al acestuia astfel cum reiese din dispozițiile art. 1270 din Codul Civil alin. (2) „Contractul se modifică sau încetează numai prin acordul părților ori din cauze autorizate de lege.”;

a. O altă încălcare a dispozițiilor contractuale este materializată și de faptul că, compartimentările interioare sunt din rigips, contrar informării transmise în data de 04.04.2017;

b. O altă problemă o reprezintă suprafața apartamentului, prin antecontract v-ați asumat faptul că aceasta poate fi cu 2-3 m mai mică sau mai mare, însă în prezent suprafața este diminuată cu aprox. 6m fapt care, potrivit dispozițiilor art. 1743 alin. (1) din Codul Civil poate conduce la rezoluțiunea antecontractului sau cel puțin reducerea corespunzătoare a prețului;

c. Inducerea intenționată în eroare cu privire la suprafață (și implicit faptul că dezvoltatorul știa încă de la început că apartamentul va avea o suprafață mai mică) reiese analizând datele din schița inițială. La o simplă recalculare vom observa că încă de la început suprafața apartamentului avea să fie de 52,9 m.p. și nu de 53,75 m.p.;

d. O altă problemă o reprezintă faptul că, la bucătarie s-a tras prin mijlocul acesteia coloana de apă pluvială/ colectare apă menajeră, lucru neprevăzut în planul inițial. De asemenea scurgerea și alimentarea cu apă pentru chiuvetă au fost trase pe partea opusă locului în care erau prevăzute în planul inițial. Iar pentru rectificarea acestei greșeli, s-au tras aceste țevi prin șapă, lucru care pe viitor va cauza probleme de utilizare;

e. Grosimea inițială a pereților era de 30 cm, în realitate este de 40 cm.

Avand în vedere cele menționate mai sus, dar în princi