Urmareste-ne
  >  Opinii juridice   >  Drept comercial   >  Recuperarea unei creanțe după momentul deschiderii insolvenței

Recuperarea unei creanțe după momentul deschiderii insolvenței

Mijloacele juridice disponibile pentru acoperirea unei creanțe, născute dintr-o neexecutare contractuală, după momentul deschiderii insolvenței

Bună seara, domnilor avocați! Aș dori să-mi spuneți ce pot face în următoarea situație: Am un client care și-a onorat întotdeauna obligațiile și a plătit serviciile furnizate, chiar și după ce a intrat în insolvență.

De vreo 2 luni nu mi-a mai plătit și, mai mult decât atât, după discuția avută cu administratorul judiciar am înțeles că acesta nici nu vrea să punem capăt contractului pe cale amiabilă.

Menționez faptul că datoria acestuia față de mine este după momentul când acesta a intrat în insolvență. Ce soluții îmi recomandați?

Vă mulțumesc!

Întrebare adresată de Andreea V.

 

 

Bună seara, doamnă Andreea, și vă mulțumim pentru că ați ales serviciile echipei noastre!

Cu privire la situația expusă de către dumneavoastră, sunt incidente dispozițiile din Legea 85/2014 privind procedurile de insolvență.

Astfel, potrivit art. 123 din Lege, contractele în derulare se consideră menținute la data deschiderii procedurii, orice dispoziție contractuală privind rezilierea sau denunțarea unilaterală devenind inaplicabilă.

Administratorul judiciar are posibilitatea (nu obligația), ca în termen de 3 luni, de la deschiderea procedurii să denunțe orice contract, atât timp cât aceste contracte nu au fost executate în totalitate sau substanțial de către părțile implicate.

Doar în primele 3 luni de la deschiderea procedurii există și posibilitatea dumneavoastră de a denunța contractul cu debitorul insolvent și doar cu condiția de a trimite o notificare în acest sens administratorului judiciar.

Astfel, potrivit alin. (1) al art. 123 din Legea în discuție, „Administratorul judiciar/Lichidatorul judiciar trebuie să răspundă, în termen de 30 de zile de la primire, notificării contractantului, formulată în primele 3 luni de la deschiderea procedurii, prin care i se cere să denunțe contractul; în lipsa unui astfel de răspuns, administratorul judiciar/lichidatorul judiciar nu va mai putea cere executarea contractului, acesta fiind socotit denunțat.”

Așadar, contractul se consideră denunțat, fără alte proceduri judiciare sau extrajudiciare (în primele 3 luni de la intrarea în insolvență):

a. la data expirării unui termen de 30 de zile de la recepționarea solicitării cocontractantului privind denunțarea contractului, dacă administratorul judiciar/lichidatorul judiciar nu răspunde;

b. la data notificării denunțării de către administratorul judiciar/lichidatorul judiciar.

Concluzionând, considerăm că aveți următoarele posibilități:

1. Dacă sunteți în primele 3 luni, de a notifica denunțarea contractuluiconform celor de mai sus;

2. Dacă au trecut cele 3 luni, potrivit  art. 123 alin. (3) din Legea 85/2014, se poate solicita rezilierea acestuia pentru culpa debitorului (neplata prețului), soluționarea cererii făcându-se de judecătorul-sindic. Drepturile stabilite în favoarea dumneavoastră în urma exercitării acțiunii în despăgubiri se vor plăti acestuia potrivit prevederilor art. 161 pct. 4 (ordinea de plată în caz de faliment), pe baza hotărârii în temeiul căreia i-au fost recunoscute, rămasă definitivă.

Cu privire la sumele pe care le aveți de primit, se va aplica procedura prezentată în cele ce urmează:

În cazul în care se deschide procedura de faliment după perioada de observație sau reorganizare, creditorii vor solicita înscrierea în tabelul suplimentar pentru creanțele născute după data deschiderii procedurii insolvenței ce nu au fost plătite.

Potrivit art. 145 (2) lit. e) din Legea 85/2014, prin hotărârea prin care se decide intrarea în faliment, judecătorul-sindic va pronunța dizolvarea debitorului persoană juridică și va dispune întocmirea de către administratorul judiciar și predarea către lichidatorul judiciar, în termen de maximum 5 zile de la intrarea în faliment, în cadrul procedurii generale, a unei liste cuprinzând numele și adresele creditorilor și toate creanțele acestora la data intrării în faliment, cu indicarea celor născute după deschiderea procedurii.

În cazul intrării în faliment în procedura generală, lichidatorul judiciar va trimite o notificare tuturor creditorilor menționați în lista depusă de debitor/administratorul judiciar, prevăzută la art. 145 alin. (2) lit. e) din Lege, ale căror creanțe s-au născut după deschiderea procedurii, prin care veți fi informată despre posibilitatea de a vă înscrie la masa credală în vederea obținerii sumelor datorate.

Potrivit dispozițiilor alin. (6) si (7) al art. 102 din Lege, creanțele născute după data deschiderii procedurii, în perioada de observație sau în procedura reorganizării judiciare vor fi plătite conform documentelor din care rezultă, nefiind necesară înscrierea la masa credală. Prevederea se aplică în mod corespunzător pentru creanțele născute după data deschiderii procedurii de faliment.

Doamna Andreea, în eventualitatea considerării sfatului nostru ca unul folositor cazului dumneavoastră, dorim să aveți în vedere că puteți oricând solicita sprijinul nostru atât aici, în mediul online, cât și în parcurgerea concretă a tuturor acestor demersuri. În vederea stabilirii unei întâlniri, vă stam la dispoziție la unul dintre numerele de telefon afișate pe website.

 

Cu considerație,
echipa
Recuperarea unei creanțe după momentul deschiderii insolvenței

error: Articolul nu poate fi copiat, însă poate fi citit oricând, gratuit, pe platforma avocatum.ro.