Urmareste-ne
  >  Opinii juridice   >  Drept civil   >  Rezoluțiune antecontract vânzare-cumpărare pentru nerespectare obligații

Rezoluțiune antecontract vânzare-cumpărare pentru nerespectare obligații

Ref. rezoluțiune antecontract de vânzare-cumpărare pentru nerespectarea obligației nici măcar a uneia dintre părți. Suntem chemați în judecată pentru rezoluțiune antecontract, deși avem posesia terenurilor extravilane.

Bună ziua! Vă solicităm sprijinul juridic într-un litigiu civil. Este vorba despre o acțiune introdusă împotriva societății noastre privind desființarea unui antecontract de vânzare-cumpărare.

Vă rugăm să ne comunicați în ce condiții putem stabili o întâlnire cu un avocat specializat în drept civil din cadrul echipei dumneavoastră.

În concret, este vorba despre un antecontract de vânzare-cumpărare, pe care îl și regăsiți atașat, prin intermediul căruia ne-am obligat să achiziționăm cinci suprafețe de teren situate în extravilanul comunei Dragoș Vodă, jud. Călărași, din partea unei persoane ce a dobândit dreptul de proprietate asupra terenurilor prin reconstituirea dreptului de proprietate în baza Legii nr. 18/1991.

Prin antecontract am stabilit prețul vânzării, preț pe care l-am achitat în întregime la data autentificării actului.

Totodată, prin același antecontract, am stabilit că transmiterea proprietății de fapt va avea loc la data încheierii antecontractului, ceea ce înseamnă că posesia asupra terenurilor a fost cedată în favoarea noastră la data perfectării actului.

Alături de vânzători, în contextul lipsei unor documente, am convenit ca după obținerea actelor necesare vânzării de către aceștia (documentațiile cadastrale, încheierii de intabulare, certificatului de atestare fiscală și a extrasului de carte funciară), dar nu mai târziu de data de 07.01.2012, să procedăm la perfectarea actului autentic de vânzare-cumpărare.

În antecontract observăm că mai este introdusă mențiunea conform căreia dacă vânzătoarea promitentă nu se va prezenta, la notificarea promitentei cumpărătoare, la notariatul public în vederea perfectării contractului de vânzare-cumpărare la termenul fixat prin antecontract, promitenta cumpărătoare se va adresa instanței – judecătoriei competente în vederea obținerii unei hotărâri judecătorești care să țină loc de act de vânzare-cumpărare.

Acum, printr-o cerere de chemare în judecată, vânzătorii solicită ca instanța să dispună rezoluțiunea antecontractului de vânzare cumpărare și repunerea părților în situația anterioară.

Motivul pentru care solicităm întâlnirea cu un avocat, este că dorim să ne reprezentați în litigiu.

Întrebare adresată de Stroe D.

Bună ziua, domnule Stoe! Vă mulțumim pentru interesul acordat serviciilor noastre juridice.

Cu privire la stabilirea unei întâlniri cu unul dintre avocații noștri specializați în drept civil – avocat drept civil –, vă rugăm apelați numărul de telefon afișat în partea de sus a website-ului ori pe pagina contact.

În legătură cu situația expusă, raportat la copiile scanate ale documentelor pe care le avem pe e-mail, din partea dumneavoastră, și până la întâlnirea ce urmează a avea loc, facem următoarele precizări:

Observăm din antecontractul de vânzare-cumpărare (actualmente regăsit în legislație sub noțiunea de promisiune bilaterală de vânzare), că vânzătorii s-au obligat să vândă, iar societatea pe care o reprezentați să cumpere, o anumită suprafață de teren poziționată în extravilanul comunei Dragoș Vodă.

Constatăm, de asemenea, faptul că promitenta-cumpărătoare nu a făcut niciun demers la notar pentru perfectarea actelor de vânzare-cumpărare, cum nu a făcut niciun demers nici în ce privește îndeplinirea obligațiilor pe care și le-a asumat prin antecontract, necesare perfectării în formă autentică a contractului de vânzare-cumpărare.

În același timp, observăm că nici societatea pe care o reprezentați nu a efectuat niciun fel de demers pentru încheierea contractului de vânzare-cumpărare, respectiv pentru definitivarea situației juridice a terenurilor, în contextul în care ați intrat în posesia acestora.

Citește și: Rezoluțiune contract prestări servicii și restituirea prestațiilor

În ce privește regimul juridic al antecontractului încheiat, redăm următoarele:

Antecontractul încheiat de părți are natura juridică a unui contract sinalagmatic, oneros, bilateral și comutativ, născând în patrimoniul părților semnatare drepturi de creanță a căror întindere este cunoscută încă din momentul semnării convenției. Obligațiile asumate convențional de către promitenta-vânzătoare (de a obține documentația necesară perfectării actului și de a perfecta actul în formă autentică) sunt unele ferme, de rezultat, iar nu unele de diligență.

Rezoluțiunea contractului – rezoluțiune antecontract – este o sancțiune a neexecutării culpabile a contractului sinalagmatic, constând în desființarea retroactivă a acestuia și repunerea părților în situația avută anterior încheierii contractului.

Art. 1020 din Codul civil din 1864, prevede următoarele: „Condiția rezolutorie este subînțeleasă totdeauna în contractele sinalagmatice, în caz când una din părți nu îndeplinește angajamentul său.”

În continuare, art. 1021 din același Cod, prevede următoarele: „Într-acest caz, contractul nu este desființat de drept. Partea în privința căreia angajamentul nu s-a executat are alegerea sau să silească pe cealaltă a executa convenția, când este posibil, sau să-i ceară desființarea, cu daune de interese. Desființarea trebuie să se ceară înaintea justiției, care, după circumstanțe, poate acorda un termen părții acționate.”

Se observă astfel că acțiunea în rezoluțiunea contractului – rezoluțiune antecontract -, poate fi intentată numai de partea care a executat sau care se declară gata să execute contractul. Dacă s-ar recunoaște o asemenea acțiune părții care nu-și execută obligația, ar însemna că i se acorde o primă de încurajare, o cale nejustificată de a se desprinde din raportul contractual la care a convenit, ceea ce ar constitui o înfrângere de neadmis a principiului obligativității contractelor.

În ce ne privește, considerăm că acțiunea trebuie respinsă ca nefondată, sens în care urmează să facem și apărarea în acest litigiu. Reclamanta pretinde să se procedeze la rezoluțiunea contractului încheiat cu societatea pe care o reprezentați, respectiv a antecontractului de vânzare-cumpărare, pe motiv că nu au fost executate obligațiile de îndeplinit stabilite prin această convenție, însă ceea ce este esențial de observat este faptul că toate aceste obligații reveneau părții reclamante, care însă nici nu și le-a executat și nici nu a făcut dovada că este gata să le execute.

După cum am expus anterior, aceasta și-a asumat prin antecontractul de vânzare-cumpărare o obligație de a face, pe care însă nu și-a îndeplinit-o – nici nu a obținut documentațiile cadastrale, încheierea de intabulare, certificatul de atestare fiscală și extrasul de carte funciară și nici nu a v-a notificat în vederea încheierii contractului de vânzare-cumpărare în formă autentică –, context în care partea reclamantă nu este îndreptățită să obțină rezoluțiunea contractului încheiat cu societatea dumneavoastră.

Urmează să discutăm în cadrul întâlnirii toate aspectele privind demersurile ulterioare ce urmează a fi efectuate în litigiu, inclusiv din perspectiva materialului probator pe care ne propunem să administrăm.

Cu considerație,
echipa
Rezoluțiune antecontract vânzare-cumpărare pentru nerespectare obligații

Post a Comment

error: Articolul nu poate fi copiat, însă poate fi citit oricând, gratuit, pe platforma avocatum.ro.