Urmareste-ne
  >  Opinii juridice   >  Contencios administrativ   >  Suspendarea actului administrativ fiscal

Suspendarea actului administrativ fiscal

Într-o Românie a secolului XXI în care abuzul autorităților este departe de a fi ceva ocazional, având mai mult un caracter de regularitate în raporturile cu cetățenii, este mai mult decât important să avem cunoștință despre totalitatea mecanismelor juridice pe care le putem folosi pentru a preîntâmpina să ajungem victimele incompetenței și indolenței unor organisme care și-au uitat întru totul scopul.

Astăzi, am ales să vorbim despre importanța suspendării unui act administrativ fiscal ca măsură prealabilă obligatorie în procesul de anulare a acestuia.

Ce înțelegem prin noțiunea de act administrativ fiscal?

Noțiunea de act administrativ fiscal o regăsim în art. 1 punctul (1) din Codul de procedură fiscală și reprezintă „actul emis de organul fiscal în exercitarea atribuțiilor de administrare a impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale, pentru stabilirea unei situații individuale și în scopul de a produce efecte juridice față de cel căruia îi este adresat”.

În prezenta analiza, ne vom raporta la cel mai comun act administrativ fiscal, respectiv la Decizia de impunere.

Ce este decizia de impunere?

Decizia de impunere este actul administrativ fiscal emis de către organul fiscal competent ori de câte ori stabilește sau modifică baza de impozitare ca urmare a unei verificări documentare, a unei inspecții fiscale ori a unei verificări a situației fiscale personale, efectuate în condițiile legii.

Prin urmare, orice persoană fizică sau juridică care are obligația de înregistrare fiscală potrivit dispozițiior art. 81 și următoarele din Codul de procedură fiscală poate fi, mai devreme sau mai târziu, destinatarul unei decizii de impunere, situație în care este foarte bine să se știe că există posibilitatea supendării acestui act administrativ fiscal până la momentul la care o instanță de judecată îl va anula în mod definitiv.

Suspendarea efectelor deciziei de impunere de către instanța de judecată.

Preliminar analizei concrete a procedurii de suspendare, vom expune succint care este „procedura prealabilă” obligatorie pentru ca o cerere de suspendare să fie admisibilă (efectiv pentru ca instanța să o analizeze, vorbim de admisibilitate și nu de temeinicie. Doar o cerere admisibilă ajunge să fie analizată de către o instanța de judecată pe fondul ei).

Prin urmare, plecând de la momentul comunicării actului administrativ fiscal (prin poștă, prin intermediul Spațiului Privat Virtual etc.) și în condițiile în care în urma analizei concluziilor finale ale organelor fiscale remarcăm faptul că actul contravine dispozițiilor legale aplicabile, avem la dispoziție posibilitatea de a formula contestație.

În acest sens, potrivit dispozițiilor art. 268 și următoarele din Codul de procedură fiscală, contestația reprezintă o cale administrativă de atac ce se adresează organului fiscal emitent al actului într-un termen de 45 de zile care curge de la momentul comunicării deciziei de impunere, nefiind supusă niciunei taxe de timbru.

Pe lângă termenul de 45 de zile avem și o situație de excepție în care Contestația poate fi depusă în interiorul unui termen de 3 luni. Însă, acest termen este aplicat exclusiv în situația în care actul administrativ fiscal comunicat nu cuprinde în conținutul acestuia informațiile referitoare la posibilitatea de a fi contestat, termenul de depunere a contestației și organul fiscal la care se depune contestația (art. 46 alin. 2 litera i din Codul de procedură fiscală).

Contestația este o condiție obligatorie de admisibilitate a acțiunilor în suspendarea actului administrativ fiscal, respectiv a acțiunilor în anulare.

Mai exact, neformularea contestației sau formularea acesteia peste termenul de 45 de zile/ 3 luni va conduce la respingerea acțiunilor introduse în fața instanței de judecată ca inadmisibile, astfel cum vom observa în continuare.

Organul fiscal are obligația să ne răspundă la contestație în termenul prevăzut de dispozițiile art. 276 alin. (6) coroborat cu art. 77, ambele din Codul de procedură fiscală.

Foarte important de subliniat este faptul că introducerea contestației nu suspendă actul administrativ fiscal, acest fapt putând fi obținut exclusiv printr-o hotărâre judecătorească.

În continuare, indiferent de soluționarea sau nu a contestației în interiorul termenului prevăzut, de îndată ce avem dovada depunerii/ comunicării contestației la organul fiscal, avem posibilitatea înregistrării pe rolul instanței de judecată a cererii de suspendare a actului administrativ fiscal, fiind îndeplinită condiția cerută de dispozițiile art. 14 din Legea nr. 554/2004.

Cu toate acestea, în funcție de soluționarea sau nesoluționarea contestației apreciem termenul de formulare a acțiunii în anularea actului administrativ fiscal, existând următoarele ipoteze:

(i) În cazul în care contestația nu a fost soluționată în interiorul termenului de 6 luni prevăzut de dispozițiile art. 281 alin. (5) din Codul de procedură fiscală, acțiunea în anularea (nu și cea în suspendare) poate fi introdusă doar ulterior acestui termen (în caz contrar fiind respinsă ca prematură);

(ii) Dacă avem un răspuns al contestației în interiorul termenului de 6 luni, de la momentul comunicării acestui răspuns curg cele 6 luni prevăzute de dispozițiile art. 11 din Legea nr. 554/2004 a Contenciosului administrativ („Legea nr. 554/2004”).

După cum spuneam, acțiunea în suspendarea actului administrativ fiscal, spre deosebire de cea în anulare, poate fi înregistrată la instanță imediat ce putem face dovada comunicării/ înregistrării contestației la organul fiscal