Urmareste-ne
  >  Opinii juridice   >  Executare silită   >  Suspendarea executării silite. Poprire înființată nelegal asupra contului bancar

Suspendarea executării silite. Poprire înființată nelegal asupra contului bancar

Bună seara, domnule avocat! Cu privire la chestiunea relatată în continuare, am rugămintea să îmi comunicați dacă există vreo posibilitate legală să o rezolv.

Acum câteva zile, mi-a fost pusă poprire pe contul de salariu. Asta deoarece, spun ei, nu aș fi plătit un credit.

Fac precizarea că nu am niciun credit restant, totul fiind la zi. În acest sens, am și documente doveditoare.

Ce pot face ca să ridic această măsură abuzivă și să nu-mi mai oprească acei bani?

Vă mulțumesc pentru ajutorul acordat!

Întrebare adresată de Savin M.

 

Bună seara, domnule Savin, și vă mulțumim pentru că ați ales serviciile echipei noastre.

În primul rând, ar trebui să mergeți la bancă și să vedeți exact ce anume a generat această situație – în sensul în care să aflați cine a solicitat punerea popririi pe cont și în ce temei. Băncii îi este comunicat dosarul de executare în integralitate, astfel că puteți afla informații importante de la ei.

În al doilea rând, trebuie să luați legătura cu executorul judecătoresc și să-i solicitați ridicarea respectivei măsuri, deoarece este una vădit nelegală.

Dacă executorul nu va răspunde favorabil cererii dumneavoastră, există posibilitatea introducerii în instanță a unei contestații la executare, prin intermediul căreia să solicitați anularea tuturor actelor de executare făcute până la acel moment, precum și întoarcerea executării silite.

Pe lângă acestea, până la soluționarea contestației la executare aveți inclusiv posibilitatea de a solicita suspendarea executării silite, mai exact să se suspende poprirea pusă pe contul dumneavoastră.

Potrivit art. 719 alin. (1) din Codul de procedură civilă, până la soluționarea contestației la executare sau a altei cereri privind executarea silită, la solicitarea părții interesate și numai pentru motive temeinice, instanța competentă poate suspenda executarea. Suspendarea se poate solicita odată cu contestația la executare sau prin cerere separată.

Suspendarea executării silite poate fi dispusă de instanța competentă, de regulă instanța de executare, numai la cererea părții interesate.

Subliniem că suspendarea executării se dispune până la soluționarea contestației la executare sau a altei cereri privind executarea de către respectiva instanță, iar nu până la soluționarea definitivă a contestației.

Cererea de suspendare poate fi formulată împreună cu contestația la executare, în cuprinsul acesteia, sau prin cerere separată.

Din redactarea alin. (2) și (3) ale art. 719 rezultă că, pentru a putea dispune suspendarea executării silite, instanța trebuie să constate plata prealabilă a cauțiunii. Modul de calcul al cauțiunii este stabilit în detaliu prin raportare la valoarea obiectului contestației.

Menționăm, cu această ocazie, că instanța nu va putea dispune suspendarea executării sub condiția plății ulterioare a cauțiunii.

Cauțiunea nu este necesară și suspendarea executării este obligatorie pentru instanța de judecată în cazurile expres prevăzute de alin. (4) al art. 719 din Codul de procedură civilă.

Potrivit dispozițiilor legale anterior amintite, cauțiunea nu este obligatorie atunci când:

  1. hotărârea sau înscrisul care se execută nu este, potrivit legii, executoriu (neîncadrarea titlului care se execută silit în dispozițiile art. 632-640 CPC n.n. );
  2. înscrisul care se execută a fost declarat fals printr-o hotărâre judecătorească dată în prima instanță;
  3. debitorul face dovada cu înscris autentic că a obținut de la creditor o amânare ori, după caz, beneficiază de un termen de plată.

Asupra cererii de suspendare instanța, în toate cazurile, se pronunță prin încheiere, chiar și înaintea termenului fixat pentru judecarea contestației.

Părțile vor fi întotdeauna citate, iar încheierea poate fi atacată, în mod separat, numai cu apel sau, dacă este pronunțată de Curtea de apel, numai cu recurs, în termen de 5 zile de la pronunțare pentru partea prezentă, respectiv de la comunicare pentru cea lipsă.

Mai mult decât atât, dacă există urgență și dacă, în cazurile prevăzute la alin. (2), respectiv alin. (3), s-a plătit cauțiunea, instanța poate dispune, prin încheiere și fără citarea părților, suspendarea provizorie a executării până la soluționarea cererii de suspendare. Încheierea nu este supusă niciunei căi de atac. Cauțiunea depusă potrivit prezentului alineat rămâne indisponibilizată chiar dacă cererea de suspendare provizorie este respinsă și este deductibilă din cauțiunea finală stabilită de instanță, dacă este cazul.

Domnule Savin, în eventualitatea considerării sfatului nostru ca unul folositor cazului dumneavoastră, dorim să aveți în vedere că puteți oricând solicita sprijinul nostru atât aici, în mediul online, cât și în parcurgerea concretă a tuturor demersurilor privind contestația la executare și activitățile adiacente. În vederea stabilirii unei întâlniri, vă stăm la dispoziție la unul dintre numerele de telefon afișate pe website.

 

Cu considerație,
echipa
suspendarea executării silite

error: Articolul nu poate fi copiat, însă poate fi citit oricând, gratuit, pe platforma avocatum.ro.