Urmareste-ne
  >  Opinii juridice   >  Drept civil   >  Teren extravilan agricol. Pronunțarea unei hotărâri care să țină loc de act autentic

Teren extravilan agricol. Pronunțarea unei hotărâri care să țină loc de act autentic

Bună ziua! Dorim să stabilim o întâlnire cu un avocat din cadrul societății dumneavoastră de avocatură. Vă rugăm să ne comunicați care este procedura în vederea efectuării unei programări.

Chestiunea în legătură cu care ne propunem să adresăm întrebări, respectiv să solicităm sprijin de reprezentare juridică în instanță, este următoarea:

Punctual,

– antecontract de vânzare-cumpărare teren extravilan agricol, prin intermediul căruia ne-am obligat să achiziționăm mai multe suprafețe de teren situate în extravilanul comunei Comana, jud. Giurgiu;

– prin antecontract am stabilit prețul vânzării, preț pe care l-am achitat în întregime la data semnării la notar a documentației;

– am stabilit prin antecontract, de asemenea, că posesia asupra terenurilor ne este cedată la data autentificării actului.

– am convenit ca cel târziu la data de 05.02.2011, să procedăm la perfectarea actului autentic de vânzare-cumpărare;

– nici noi și nici vânzătorii nu ne-am preocupat până acum să perfectăm contractul de vânzare.

În acest context, am introdus o acțiune în instanță în pronunțarea unei hotărâri care să țină loc de act autentic. Acțiunea a fost introdusă cu sprijinul unui avocat din Giurgiu.

Avocatul vânzătorilor a invocat excepția prescripției dreptului material la acțiune. Din spusele avocatului nostru, am introdus cererea în pronunțarea unei hotărâri care să țină loc de act autentic pentru teren extravilan agricol peste termen și nu mai avem posibilitatea să câștigăm.

Întrebare adresată de Bonciu S.

Bună ziua, domnule Bonciu! Vă mulțumim pentru interesul acordat serviciilor noastre juridice.

Cu privire la stabilirea unei întâlniri cu unul dintre avocații noștri specializați în drept civil – avocat drept civil –, vă rugăm apelați numărul de telefon afișat în partea de sus a website-ului ori pe pagina contact.

În legătură cu situația expusă, raportat la copiile scanate ale documentelor pe care le avem pe e-mail, din partea dumneavoastră, și până la întâlnirea ce urmează a avea loc, facem următoarele precizări:

Observăm din antecontractul de vânzare-cumpărare (actualmente regăsit în legislație sub noțiunea de promisiune bilaterală de vânzare), că vânzătorii s-au obligat să vândă, iar societatea pe care o reprezentați să cumpere, o anumită suprafață de teren poziționată în extravilanul comunei Comana.

Constatăm, de asemenea, faptul că niciuna dintre părți nu s-a preocupat de îndeplinirea formalităților pentru încheierea contractului de vânzare în formă autentică.

Din perspectiva informațiilor cuprinse în relatările dumneavoastră, precum și din conținutul documentelor transmise, apreciem că la soluționarea excepției prescripției dreptului material la acțiune, este necesar să fie avute în vedere dispozițiile Codului civil din 1864 și ale Decretului nr. 167/1958, iar nu cele ale art. 1669 alin. (1) din Noul Cod civil.

Opinia noastră este în sensul în care excepția prescripției dreptului material la acțiune este neîntemeiată. Prin urmare, există șanse de câștig, aspecte despre care urmează să discutăm în cadrul întâlnirii.

Potrivit art. 1 alin. (1) din Decretul nr. 167/1958, dreptul la acțiune având un obiect patrimonial se stinge prin prescripție, dacă nu a fost exercitat în termenul stabilit de lege, iar potrivit art. 3 alin. (1) din același act normativ, termenul prescripției este de 3 ani. Totodată, potrivit art. 7 alin. (1) din Decretul nr. 167/1958, prescripția începe să curgă de la data când se naște dreptul la acțiune sau dreptul de a cere executarea silită.

Citește și: Rezoluțiune antecontract vânzare-cumpărare pentru nerespectare obligații

În cazul dumneavoastră, acest termen de prescripție a început să curgă de la momentul încheierii convenției, dată la care s-a predat însă și posesia asupra terenurilor. Predarea posesiei terenurilor către beneficiarul promisiunii bilaterate de vânzare-cumpărare, adică către dumneavoastră – echivalează cu o recunoaștere a dreptului acestuia de a încheia în viitor actul autentic de vânzare-cumpărare cu privire la imobilele teren ce au făcut obiectul antecontractului de vânzare-cumpărare. Această recunoaștere reprezintă, în conformitate cu dispozițiile art. 16 lit. a) din Decretul nr. 167/1958, un caz de întrerupere a cursului prescripției.

Astfel, în practica judiciară și în literatura de specialitate s-a reținut în mod constant că, în cazul în care viitorul cumpărător a intrat în posesia imobilului la care se referă antecontractul de vânzare-cumpărare, el se află în termenul de a introduce acțiunea pe toată durata promisiunii, termenul de 3 ani prevăzut de art. 3 din Decretul nr. 167/1958 începând să curgă de la data când acesta a pierdut posesia asupra imobilului.

O atare împrejurare de fapt – luarea în posesie și deținerea bunului cu acordul promitentului-vânzător – echivalează atât cu recunoașterea în sensul art. 16 lit. a) din Decretul nr. 167/1958, din partea promitentei vânzătoare, a dreptului promitentei cumpărătoare de a cere o hotărâre care să țină loc de act autentic de vânzare-cumpărare, cât și cu recunoașterea obligației ce vă incumbă, și anume de a încheia contractul la cererea celeilalte părți.

După cum reiese din documentație, se face dovada faptului că, odată cu încheierea antecontractului, ați intrat în posesia terenurilor, posesie pe care o exercitați și în prezent.

Pe cale de consecință, nu a operat prescripția dreptului la acțiune în privința terenurilor aflate în posesie. Lăsarea terenurilor în posesia dumneavoastră de către promitenta-vânzătoare echivalează cu o întrerupere a cursului termenului de prescripție, în condițiile art. 16 lit. a) din Decretul nr. 167/1958.

Așadar, pronunțarea unei hotărâri care să țină loc de act autentic de vânzare pentru teren extravilan agricol este perfect admisibilă și fondată.

Urmează să discutăm în cadrul întâlnirii toate aspectele privind demersurile ulterioare ce urmează a fi efectuate în litigiu, inclusiv din perspectiva materialului probator pe care ne propunem să administrăm.

Cu considerație,
echipa
Teren extravilan agricol. Pronunțarea unei hotărâri care să țină loc de act autentic

Post a Comment

error: Articolul nu poate fi copiat, însă poate fi citit oricând, gratuit, pe platforma avocatum.ro.