Urmareste-ne
  >  Opinii juridice   >  Litigii   >  Cererea cu valoare redusă sau cum să îți recuperezi banii cel mai rapid?

Cererea cu valoare redusă sau cum să îți recuperezi banii cel mai rapid?

Astăzi am ales să vorbim despre cererea cu valoare redusă sau, altfel spus, modalitatea prin care poți să îți recuperezi banii cel mai rapid din perspectiva actuală a legislației.

Ce reprezintă cererea cu valoare redusă?

Procedura privind cererile cu valoare redusa este o alternativă la procedura de drept comun. O hotărâre adoptată chiar în prima instanță, în cadrul procedurii, este executorie de drept și poate fi atacată numai cu apel la tribunal.

Numai pentru motive temeinice, instanța de apel poate să suspende executarea silită și numai dacă se consemnează o cauțiune de 10% din valoarea contestată.

Cum funcționează procedura și alte informații de interes despre aceasta, urmează să dezbatem în continuare.

În ce condiții se poate formula cererea cu valoare redusă?

Putem uza de procedura cererii cu valoare redusă atunci când valoarea pretențiilor, fără a se lua în considerare dobânzile, cheltuielile de judecată și alte venituri accesorii, nu depășește suma de 10.000 lei la data sesizării instanței.

Cu toate acestea, procedura nu este aplicabilă în materie fiscală, vamală sau administrativă și nici în ceea ce privește răspunderea statului pentru acte sau omisiuni în cadrul exercitării autorității publice.

De asemenea, prezenta procedură nu se aplică cererilor referitoare la:

a) starea civilă sau capacitatea persoanelor fizice;

b) drepturile patrimoniale născute din raporturile de familie;

c) moștenire;

d) insolvență, concordatul preventiv, procedurile privind lichidarea societăților insolvabile și a altor persoane juridice sau alte proceduri asemănătoare;

e) asigurări sociale;

f) dreptul muncii;

g) închirierea unor bunuri imobile, cu excepția acțiunilor privind creanțele având ca obiect plata unei sume de bani;

h) arbitraj;

i) atingeri aduse dreptului la viață privată sau altor drepturi care privesc personalitatea.

Totodată, în formularea cererii, trebuie să avem în vedere și condițiile generale de exercitare a acțiunii civile, precum capacitatea și calitatea procesuală, interesul s.a.md.

Este necesară prezentarea părților în instanță în procedura cererii cu valoare redusă?

Procedura cu privire la cererile cu valoare redusă este scrisă și se desfășoară în întregul ei în camera de consiliu, ceea ce înseamnă că nu este deschisă publicului.

Cu privire la înfățișarea părților, facem mențiunea că instanța poate dispune înfățișarea acestora, dar doar dacă apreciază acest fapt ca fiind necesar sau la solicitarea uneia dintre părți.

Chiar dacă ar fi făcută o astfel de solicitare de către una dintre părți, instanța poate să refuze în cazul în care consideră că, ținând cont de împrejurările cauzei, nu sunt necesare dezbateri orale.

Motivul pentru care suntem în prezenta unei asemenea reglementări are ca fundamentat tocmai principiul care guvernează această procedură, și anume soluționarea într-un timp cât mai scurt a pretențiilor unei părți.

Ce probe pot fi administrate în procedura cu privire la cererile cu valoare redusă?

În principiu, având în vedere caracterul de celeritate al procedurii, este ideal ca părțile să se folosească doar de înscrisuri. Cu toate acestea, instanța poate încuviința și alte probe în afara înscrisurilor depuse de părți.

Nu vor fi însă încuviințate acele probe a căror administrare necesită cheltuieli disproporționate față de valoarea cererii de chemare în judecată sau a cererii reconvenționale.

În cât timp se pronunță instanța cu privire la cererea cu valoare redusă?

Instanța va pronunța și redacta hotărârea în termen de 30 de zile de la primirea tuturor informațiilor necesare sau, după caz, de la dezbaterea orală.

Partea care pierde procesul va fi obligată, la cererea celeilalte părți, la plata cheltuielilor de judecată.

Un lucru important este că hotărârea primei instanțe este executorie de drept, ceea ce înseamnă că partea care a câștigat procesul poate beneficia de efectele acesteia fără să fie parcursă și calea de atac a apelului.

Că tot vorbim de cale de atac, în finalul materialului precizăm că hotărârea judecătoriei este supusă numai apelului la tribunal, în termen de 30 de zile de la comunicare. Hotărârea instanței de apel se comunică părților și este definitivă.

avocat civil, avocat recuperare creante,

Post a Comment

error: Articolul nu poate fi copiat, însă poate fi citit oricând, gratuit, pe platforma avocatum.ro.