Urmareste-ne
  >  Opinii juridice   >  Drept civil   >  Modificarea programului de vizitare a minorei. Calea cererii reconvenționale în procedura ordonanței președințiale

Modificarea programului de vizitare a minorei. Calea cererii reconvenționale în procedura ordonanței președințiale

Bună ziua! Apelez la serviciile juridice ale societății dumneavoastră în urma unei recomandări. Motivul pentru care vă contactez constă în dorința de obținere a unor hotărâri judecătorești pentru modificarea programului de vizitare a minorei subsemnatului.

În concret, a avut loc o judecată la Judecătoria Sectorului 3 București. Procedura la vremea judecății, din cunoștințele pe care le am, a fost ordonanța președințială – cel puțin așa reiese din documente.

Ei bine, între timp, s-a schimbat contextul și doresc să modific programul de vizitare a minorei.

Situația a făcut așa încât chiar mama copilului să introducă o acțiune în instanță de stabilire a domiciliului minorului și de schimbare a programului de vizitare. În mod surprinzător, acuză conduita mea față de fiica noastră în fel și chip. Am primit astăzi documentele de la instanță și mi s-a pus în vedere să depun întâmpinare.

Nu în ultimul rând, precizez că pe rolul aceleiași judecătorii se află și cererea de divorț, proces care se derulează însă într-un ritm foarte încet. Preconizez că mai durează cel puțin un an.

În acest context, vă întreb în ce măsură putem stabili o întâlnire cu un avocat din cadrul societății dumneavoastră de avocatură.

Întrebare adresată de Constantin B.

 

Bună ziua, domnule Constantin! Vă mulțumim pentru interesul acordat serviciilor noastre juridice.

Cu privire la stabilirea unei întâlniri cu unul dintre avocații noștri specializați în dreptul familiei, vă rugăm apelați numărul de telefon afișat în partea de sus a website-ului ori pe pagina contact. La celălalt capăt al firului, există mereu un coleg disponibil, pregătit să stabilească o întâlnire cu un avocat.

În legătură cu situația expusă, raportat la copiile scanate ale documentelor pe care le avem pe e-mail, din partea dumneavoastră, și până la întâlnirea ce urmează a avea loc, facem următoarele precizări:

Având în vedere introducerea de către mamă a unei cereri de chemare în judecată – ordonanță președințială, considerăm prilejul perfect de a formula, alături de întâmpinare, o cerere reconvențională. Prin intermediul acesteia urmează să solicităm modificarea programului de vizitare a minorei de către reclamanta-pârâtă stabilit prin sentința civilă inițială.

Sub aspectul admisibilității căii procesuale, respectiv a cererii reconvenționale, apreciem că sunt îndeplinite condițiile speciale prevăzute de procedura ordonanței președințiale.

Astfel, raportând situația de fapt dedusă judecății la condițiile legale, considerăm că acestea sunt îndeplinite, respectiv, în ceea ce privește condiția caracterului provizoriu al măsurii ce se solicită a se lua pe această cale, apreciem că această condiție este îndeplinită în cauza de față, ca urmare a faptului că măsura care se solicită a se dispune va produce efecte pe o perioadă limitată, respectiv până la soluționarea dosarului de fond având ca obiect desfacerea căsătoriei, înregistrat tot pe rolul Judecătoriei Sectorului 3 București.

Cea de-a doua condiție de admisibilitate a ordonanței președințiale este urgența, condiție pe care o considerăm, de asemenea, ca fiind îndeplinită, fiind vorba despre dreptul părintelui separat de copil de a avea legături personale cu acesta, drept stabilit prin dispozițiile art.401 din Codul civil, dar și despre dreptul copilului de a menține relații personale cu părintele la care nu locuiește prevăzut de art. 17 din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului.

Totodată, potrivit art. 403 din Codul civil, în cazul schimbării împrejurărilor, instanța de tutelă poate modifica măsurile cu privire la drepturile și îndatoririlor părinților față de copiii lor minori.

Prin urmare, raportat la printscreen-urile atașate, în cazul în care părintele la care se află copilul condiționează sau interzice celuilalt părinte exercitarea drepturilor sale, se pot lua de către instanță măsuri ca acesta din urmă să-și păstreze legăturile personale cu copilul. Acest drept urmează să fie însă exercitat în așa fel încât să nu aibă o influență negativă asupra dezvoltării copiilor, trebuind să fie respectate condițiile normale în privința întreținerii acestor legături.

În argumentarea solicitărilor pe care urmează să le efectuăm în cauză, vom avea în vedere și dispozițiile art. 8 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului și jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului ce fac parte integrantă din dreptul intern conform art. 11 alin. (2) și art. 20 din Constituție.

Citește și: Stabilire domiciliu minor și modificare program de vizitare minor. Temei de drept

De pildă, în cauza Eriksson contra Suediei, Curtea Europeană a statuat cu valoare de principiu, că, în lumina drepturilor garantate de Convenție, contactele reciproc acceptate ale copilului cu părintele său constituie un element fundamental al vieții de familie.

Același principiu a fost aplicat și în cauza Monory contra României și în cauza Ignaccolo-Zenide contra României, subliniindu-se că, în cazul în care copiii nu sunt suficient de maturi pentru a-și exprima ei înșiși în mod clar propriile preferințe, instanța trebuie să promoveze interesele superioare ale acestora.

În continuare, a treia condiție vizează ca măsura luată să nu prejudece fondul dreptului.

Această cerință decurge atât din condiția referitoare la caracterul provizoriu al măsurii ce urmează a fi dispusă, cât și din prevederea legală conform căreia ordonanța președințială va putea fi dată chiar și atunci când există judecată asupra fondului.

Pe calea procedurii ordonanței președințiale, instanța nu are de cercetat fondul dreptului discutat între părți, dar, pentru ca soluția să nu fie arbitrară, se cercetează aparența acestui drept, care nu se poate stabili în abstract, ci doar prin raportare la persoana căreia i se opune dreptul în cadrul raportului juridic.

În argumentația solicitărilor noastre, urmează a avea în vedere, de asemenea, faptul că mama minorei ar putea constitui un pericol pentru dezvoltarea armonioasă a acesteia din urmă, iar pronunțarea unei hotărâri în modificarea programului de vizitare a minorei este esențială pentru dezvoltarea armonioasă a copilului.

Pentru a îndeplini condițiile ce reglementează procedura ordonanței președințiale, urmează a administra probe în privința dovedirii afecțiunilor psihice ale mamei și ale acțiunilor de violență împotriva minorului, respectiv a depune totalitatea documentelor și capturilor de ecran pe care ni le-ați comunicat pe e-mail.

Urmează să discutăm în cadrul întâlnirii toate aspectele privind demersurile ulterioare ce urmează a fi efectuate în litigiu, inclusiv din perspectiva materialului probator pe care ne propunem să administrăm.

 

Cu considerație,
echipa
Modificare a programului de vizitare a minorei. Calea cererii reconvenționale în procedura ordonanței președințiale

Post a Comment

error: Articolul nu poate fi copiat, însă poate fi citit oricând, gratuit, pe platforma avocatum.ro.