Urmareste-ne
  >  Opinii juridice   >  Contencios administrativ   >  Metodele indirecte de stabilire a veniturilor în procedura de verificare a situației fiscale personale

Metodele indirecte de stabilire a veniturilor în procedura de verificare a situației fiscale personale

Articolul de astăzi stă la fundamentul seriei de materiale privind actele administrative fiscale, respectiv al materialelor privind verificarea situației fiscale personale.

Prin articolele publicate pe platforma noastră online, am arătat cititorilor elementele de legalitate pe care trebuie să le conțină documentele ce emană de la organele fiscale, precum și explicațiile în legătură cu o eventuală intenție de atacare a acestora în instanță din considerente de nelegalitate.

Astfel, până la acest moment, am abordat subiecte precum:

De ce decizia de impunere și raportul de verificare emise de organele fiscale, în procedura de verificare a situației personale, sunt lovite de nulitate absolută atunci când activitatea de control se întinde pe o durată mai mare de 24 luni;

De ce raportul de verificare emis de organele fiscale, în procedura de verificare a situației personale începută înainte de septembrie 2017, este lovit de nulitate atunci când nu este îndeplinită obligația privind notificarea prealabilă a persoanei cercetate despre efectuarea verificării prealabile documentare;

Suspendarea executării deciziei de impunere. Când trebuie admisă o astfel de cerere? Motivele pentru care o eventuală cerere de suspendare este temeinică.

Suspendarea actului administrativ fiscal, și anume condițiile de admisibilitate ale cererii privind suspendarea actului administrativ fiscal, printre care am enumerat și condiția ca acțiunea să fie precedată de formularea unei contestații de către contribuabil.

Cu acest prilej, însă, vom discuta despre metodele indirecte de stabilire a veniturilor, utilizate de organul fiscal cu ocazia verificării situației fiscale personale, precum și procedura de utilizare a acestora, prevăzute în anexa care face parte integrantă din Ordinul nr. 675/2018 privind aprobarea metodelor indirecte de stabilire a veniturilor și a procedurii de aplicare a acestora.

Ce reprezintă verificarea situației fiscale personale?

Verificarea situației fiscale personale a persoanelor fizice cu privire la impozitul pe venit, prevăzută la art. 138 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Codul de procedură fiscală, reprezintă ansamblul activităților desfășurate de organul fiscal având ca obiect examinarea totalității drepturilor și a obligațiilor de natură patrimonială, a fluxurilor de trezorerie și a altor elemente relevante pentru stabilirea situației fiscale reale a persoanei fizice verificate.

În concret, organul fiscal – ANAF –, examinează drepturile și obligațiile de natură patrimonială a contribuabilului, a fluxurilor de trezorerie și a altor elemente de natură să determine starea de fapt fiscală a persoanei fizice pe perioada verificată, în scopul stabilirii veniturilor obținute și a regimului fiscal aplicabil.

Cum se face selectarea persoanelor fizice care urmează a fi supuse verificării situației fiscale personale?

Selectarea persoanelor fizice care urmează a fi supuse verificării situației fiscale personale se face din lista persoanelor care prezintă risc de neconformare la declararea veniturilor impozabile, în ordine descrescătoare a nivelului riscului și în funcție de capacitatea de efectuare a verificărilor.

Ce reprezintă metodele indirecte de stabilire a veniturilor?

Metodele indirecte de stabilire a veniturilor sunt modalități în funcție de care organul fiscal determină starea de fapt fiscală a persoanei fizice pe perioada verificată, în scopul efectuării procedurii de verificare a situației fiscale, având ca rezultat stabilirea veniturilor obținute și a regimului fiscal aplicabil.

Potrivit art. 20 din Ordinul nr. 675/2018 al ANAF, în cadrul verificării situației fiscale personale, organul fiscal efectuează următoarele activități:

a) examinarea înscrisurilor sau informațiilor despre activitatea persoanei fizice verificate referitoare la intrările și ieșirile de fonduri și la creșterea sau descreșterea elementelor patrimoniale pe perioada verificată, avându-se în vedere operațiunile care au condus la stabilirea riscului de neconformare la declararea veniturilor impozabile, precum și, după caz, a altor operațiuni care pot influența situația fiscală personală, re